Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 982409
  • Do końca roku: 221 dni
  • Do wakacji: 28 dni

Rozstrzygniecie konkursu na sztandar III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Planowany na 20 października 2018 r. Jubileusz 25 – lecia III LO stał się stosowną okazją do inicjatywy konkursowej, której celem było wyłonienie projektu graficznego sztandaru szkoły. Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do uczniów tworzących społeczność szkoły.

Podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 23 stycznia 2018 r. wybrano projekt graficzny, łączący koncepcję uczniów i Rady Rodziców. Projekt został zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły oraz Grono Pedagogiczne.

Awers sztandaru eksponuje barwy narodowe oraz wizerunek orła białego. Rewers stanowi odniesienie do patrona szkoły.


Przejdź do góry