Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

 • Odwiedziny: 843481
 • Do końca roku: 318 dni
 • Do wakacji: 125 dni

CZĘSTOCHOWSKIE PLACÓWKI POMOCNE W RÓŻNYCH PROBLEMACH ŻYCIOWYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

 

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2, ul Kosmowskiej 5, tel. 343622424 • MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul POW 2, tel. 343710282 • MOPS, Zespół do przeciwdziałania przemocy- ul Bór 59, tel.343710282 • Biuro porad obywatelskich, ul Śląska 22 tel. 343653044 • Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, ul Sikorskiego 78/80, tel 343613882, 343613996 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul Wolności 44, tel. 343243443 • Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul Ogrodowa 66,tel. 343681520 • MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul POW 2, tel. 343710282 • Ośrodek Interwencji Kryzys, ul Rejtana 7b, tel. 343663231, zakres pomocy: poradnictwo w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, przemocy, problemów z alkoholem, myśli samobójczych , pomoc ofiarom przestępstw • MONAR, ul Wolności 44/19, tel. 343654899, zakres pomocy: profilaktyka uzależnień od narkotyków, udzielanie pomocy osobom uzależnionym, konsultacje • Powrót z U, ul Wiolinowa 1, tel. 343246097; zakres pomocy: terapia uzależnień, poradnictwo, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców

 • Rzecznik Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- ul Kwiatkowskiego 3/1, tel. 508 155 313 zakres pomocy: pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna

Przejdź do góry