Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 843488
  • Do końca roku: 318 dni
  • Do wakacji: 125 dni

Strony internetowe ważne dla nauczyciela i ucznia

MEN I KURATORIA OŚWIATY

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl

 

KOMISJE EGZAMINACYJNE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl

 

SŁOWNIKI ON - LINE

 

LING - wielki słownik języka angielskiego www.ling.pl
MultiSłownik (języki obce) www.multisłownik.pl
Twój słownik internetowy (języki obce) www.slowniki.tejo.pl
WIEM onet.pl (języki obce) www.portalwiedzy.onet.pl/tlumacz
WIEM onet.pl - słowniki: ortograficzny, języka polskiego, frazeologiczny, trudnych słów, wyrazów obcych, gwary uczniowskiej www.portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna
Słownik języka polskiego PWN, Słownik Ortograficzny PWN, Wydawnictwa Naukowe PWN www.sjp.pwn.pl
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych - W. Kopaliński www.slownik-online.pl

 

ENCYKLOPEDIE ON - LINE

 

Encyklopedia PWN www.encyklopedia.pwn.pl
Encyklopedia Internautica www.encyklopedia.interia.pl
Słowniki Encyklopedyczne (m.in.język polski, literatura powszechna, geografia, biologia, edukacja obywatelska, fizyka, historia, literatura, informatyka, gwara uczniowska, ortografia w wyrażeniach, synonimy i antonimy, Unia Europejska) www.leksykony.interia.pl
Encyklopedia Techniki Cyfrowej www.digipedia.pl/tlumacz
Encyklopedia WIEM onet.pl www.portalwiedzy.onet.pl
Internetowa Encyklopedia PWN - Wirtualna Polska www.encyklopedia.wp.pl
Helionica - Sieciowa Encyklopedia Informatyki www.helionica.pl
Wikipedia - Wolna Encyklopedia www.pl.wikipedia.org/wiki

 

PORTALE EDUKACYJNE

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
eduForum - portal edukacyjny www.eduforum.pl
Polski Portal Edukacyjny www.edu.info.pl
Edukacja - Portal Edukacyjny www.edukacja.edux.pl
Edukacja - Wortal Ogólnopolski www.edu.edu.pl
Edukator www.edukator.net.pl
Edukator - Internetowy Serwis dla Nauczycieli www.edukator.org.pl
Eduseek interklasa - Polski Portal Edukacyjny www.eduseek.interklasa.pl
Gazeta.pl - dział edukacja www.gazeta.pl/edukacja
Interklasa Polski Portal Edukacyjny www.interklasa.pl
INTERszkoła Internetowy Serwer Szkolny www.interszkola.pl
Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej www.edu.com.pl
Instytut Badań Edukacyjnych MEN www.ibe.edu.pl
Kajet. Serwis Oświatowy www.kajet.pl
Komputer w Szkole - serwis dla nauczycieli www.oeiizk.edu.pl
Liceum. pl www.liceum.pl
Literka. pl Internetowy Magazyn Publikacji www.literka.pl
Matura - Portal Edukacyjny www.matura.pl
Oświata www.oswiata.org.pl
Portal Edukacyjny Wychowanie www.wychowanie.pl
Profesor. pl Serwis Edukacyjny www.profesor.pl
Publikacje - Awans Zawodowy Nauczycieli www.edukacja.strefa.pl/publikacje.html
Publikacje Edukacyjne www.publikacje.edu.pl
Rodzicielska www - Witryna Tematyczna www.vulkan.edu.pl/rodzice
Scholaris - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN www.scholaris.pl
Serwis maturalny. Nowa Matura 2006 www.matura.oswiata.org.pl
Serwis PAP o Unii Europejskiej www.pap.com.pl
Szkoła. net Portal Edukacyjny www.szkola.net

 

PROFILAKTYKA

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.narkomania.gov.pl
UZALEŻNIENIA www.warmus.w.interia.pl
Medi Web.pl (nikotynizm) www.mediweb.pl
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (różne uzależnienia) www.pomoclichen.home.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl
SEKTY NET. Witajcie w życiu www.sekty.net
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" www.niebieskalinia.pl
NARKOTYKI www.narkotyki.com.pl

 

BIBLIOTEKI

 

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich www.karo.umk.pl/Karo
NUKAT - katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich www.nukat.edu.pl/katalog
Biblioteka Narodowa w Warszawie www.bn.org.pl
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu www.dbp.wroc.pl
Biblioteka Pedagogiczna. Serwis edukacyjny www.bib.edu.pl
Biblioteka Główna Akademii im. J. Długosza w Częstochowie www.bg.ajd.czest.pl
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie www.biblioteka.womczest.edu.pl

 

CZASOPISMA OŚWIATOWE ON - LINE dla nauczycieli

 

Odnośniki do czasopism edukacyjnych www.gimnazjum.pl/czasopisma
"Alkoholizm i Narkomania" www.ipin.edu.pl/ain
"Charaktery. Magazyn psychologiczny dla każdego" www.kiosk.onet.pl/charaktery
"Dyrektor Szkoły" www.dyrektorszkoly.pl/dyrektor
"Edukacja i Dialog" www.vulcan.edu.pl/eid
"Gazeta Szkolna" www.gazetaszkolna.com.pl
"Głos Nauczycielski" www.glos.pl
"Kierowanie Szkołą" www.scholaris.pl/kierowanieszkola
"Kwartalnik Pedagogiczny" www.kp.edu.pl
"Magazyn Szkolny" www.magazynszkolny.prv.pl
"Niebieska Linia". Dwumiesięcznik poświecony problemom przemocy www.pismo.niebieskalinia.pl
"Nowe w Szkole" www.scholaris.pl/nowewszkole
"Remedium". Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia www.remedium-psychologia.pl
"Wszystko dla Szkoły. Miesięcznik z Pokoju Nauczycielskiego" www.vulcan.edu.pl/wds
"Wychowanie w Szkole" www.scholaris.pl/wychowaniewszkole
"Wychowawca" www.wychowawca.pl

 

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie www.codn.edu.pl
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie www.cmppp.edu.pl
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie www.koweziu.edu.pl
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie www.womczest.edu.pl

Przejdź do góry