Z życia szkoły...

Twoja przeglądarka nie obsługuje technologii Flash.


+ Kurs przygotowawczy z matematyki
INSTYTUT MATEMATYKI
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zaprasza na
KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI
w zakresie podstawowym i rozszerzonym
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA TECHNICZNE I MATEMATYCZNE
Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9:00 - 12:00 w sali B1, B2, Al. Armii Krajowej 21. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 listopada 2014 roku. Zajęcia poprowadzą pracownicy Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej. Udział w kursie jest bezpłatny. Rejestracja na zajęcia do dnia 10.11.2014r. pod adresem www.im.pcz.pl (dodatkowych informacji udziela sekretariat Instytutu Matematyki tel. 34-3250324) Terminarz i tematyka spotkań dostępne są na stronie internetowej Instytutu Matematyki www.im.pcz.pl oraz na naszym profilu facebook.
Serdecznie zapraszamy!
dodano: 6. listopada 2014 r.

+ Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015

dodano: 6. listopada 2014 r.

+ Wymiana polsko - niemiecka, wizyta w Hilda - Gymnasium w Pforzheim
W dniach 19 - 24 października 2014 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wymianie polsko - niemieckiej z Hilda Gymnasium w Pforzheim. W tych dniach 11 uczniów z Hilda Gymnasium w Pforzheim: Jana Schuckardt, Jana Schüle, Giulia Hudjetz, Lara Oelke, Sophia Benzinger, Sophie Symassek, Maike Mehwald, Jessica Schnaufer, Jan Strohecker, Jonas Eberle i Henry Lam gościło 11 uczniów z naszego liceum: Michał Sznurkowski, Marlena Nogal, Ada Sikora, Olga Bujak, Sebastian Jeżewski, Martyna Kamińska, Kamil Lara, Joanna Lara, Mariusz Ciałowicz, Kacper Borowik i Paula Piątkowska. Opiekunami wymiany byli: Frau Nadine Dittkowski, Herr Sebastian Basler, pani mgr Anna Grzesiak i pani mgr inż. Izabela Róg.

W dniu 19 października w godzinach wieczornych wyruszyliśmy z Częstochowy, natomiast do Pforzheim dotarliśmy następnego dnia w poniedziałek rano ok. godziny 11-tej. Tego samego dnia odbyło się powitanie przez gospodarzy, wspólny obiad a następnie zakwaterowanie u rodzin i integracja z gospodarzami.

We wtorek 21 października od godz. 7:35 do godz. 12:10 nasi uczniowie wraz z partnerami niemieckimi uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego i niemieckiego. Po lekcjach zwiedzaliśmy szkołę. Program w szkole zakończył się spotkaniem z Panią Dyrektor - Frau Edith Drescher, wręczeniem upominków i poczęstunkiem. Później wszyscy udaliśmy się na zwiedzanie miasta - Pforzheim i Muzeum Biżuterii (Schmuck-museum).

W środę 22 października nasi uczniowie razem z gospodarzami uczestniczyli w zajęciach w szkole według planu lekcji. Po południu wszyscy zwiedzaliśmy Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie a pozostały czas był przeznaczony na zakup pamiątek i wspólne biesiadowanie.

W czwartek 23 października nasi uczniowie całe przedpołudnie przebywali w szkole uczestnicząc w lekcjach swoich niemieckich partnerów. Popołudnie i wieczór natomiast spędzili na wspólnej integracji z rodzinami.

Piątek 24 października był ostatnim dniem naszej polsko - niemieckiej wymiany. Zorganizowano dla nas wycieczkę za miasto i wędrówkę po Czarnym Lesie. Po powrocie wszyscy nasi uczniowie wraz z gospodarzami udali się na obiad, a następnie z bagażami na dworzec autobusowy. Ok. godz. 17.00 wyruszyliśmy z Pforzheim, by następnego dnia rano dotrzeć do Częstochowy.

Zapraszamy do odwiedzania naszej galerii.
dodano: 30. października 2014 r.

+ Projekt pn. "Szkoła bez barier"
Ogłasza się II etap rekrutacji uczestników/czek do Projektu pn. "Szkoła bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

+ Wybory do Samorządu Uczniowskiego
W dniu 10 października 2014r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosowało 397 uczniów. Ważnych głosów oddano 392. Spośród 22 kandydatów wybrano 10 osób, które weszły do Samorządu.
Przewodniczącym został Szymon Sobol (3d) z liczbą głosów 274.
Zastępcą przewodniczącego został Mariusz Ciałowicz (3b) z liczbą głosów 142.
Do Samorządu weszli również następujący uczniowie:
Konrad Dybała (3a) 56 głosów
Michał Czerwik (2f) 36 głosów
Tymoteusz Mirek (2f) 31 głosów
Paweł Celt (2c) 28 głosów
Michał Jura (1g) 22 głosy
Zuzanna Chabinowska (2b) 21 głosów
Natalia Sobczyk (1c) 19 głosów
Paulina Letkowska (1f) 19 głosów

dodano: 14. października 2014 r.

+ Będziemy mieli nowoczasną halę sportową!
Na początku października miasto podpisało umowę z konsorcjum dwóch firm wykonawczych na jej budowę. W dniu 8 października odbyło się przekazanie placu budowy częstochowskim firmom: Zakładowi Remontowo-Budowlano-Instalatorskiemu BUDO-MAX oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu MONTER. Zakres inwestycji obejmuje budowę hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznikiem z głównym budynkiem szkoły wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną. Koszt inwestycji to 4,8 mln zł, miasto przy jej finansowaniu korzysta ze środków instrumentu JESSICA wpisanego w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
Hala sportowa będzie jednonawowa z centralnie zlokalizowanymi boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną halową. Zaplecze szatniowo-sanitarne będzie obiektem dwukondygnacyjnym, w skład którego wejdą: portiernia, dwie szatnie, ogólnodostępne sanitariaty, pokój trenera z zapleczem, łazienki dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie przeznaczone na siłownię, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie dla higienistki oraz pomieszczenie techniczne. Zagospodarowany zostanie także teren wokół hali. Przebudowana zostanie droga dojazdowa, powstaną chodniki, a wiata przystankowa zostanie przesunięta i wkomponowana w elewację budynku.
O hali w Radio Jura mówili: Włodzimierz Tutaj rzecznik Urzędu Miasta, dyrektor Jan Randak oraz Alicja i Kacper uczniowie szkoły:


Dane ogólne hali sportowej:
Wymiar budynku: 36,10x31,37m,
Długość łącznika: 8m,
Wysokość budynku: 11,98m,
Powierzchnia użytkowa: 1389,76 m2,
Sala sportowa z zapleczem: 1374,56 m2.
Przewidywany termin zakończenia budowy to
30 czerwca 2015r.
Inofrmacja w TV Orion:

dodano: 8. października 2014 r.

+ Uwaga Matura !!!
Maturzyści pragniemy poinformować, że Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprasza do skorzystania z nowo utworzonej zakładki (link), gdzie można znależć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku 2014/2015.
Zakładka ta udostępnia wam:
 • informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów; informatory zawierają opis egzaminu oraz przykładowe zadania wrza z rozwiązaniami
 • przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych - również nagrania); zestawy zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepelnosprawnościami)
 • przykładowe zadania z matematyki, na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz z rozwiązaniami
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie podstawowym

 • ponadto jeszcze w tym roku CKE udostępni:
 • do końca października 2014r. zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem dla ucznia oraz nauczyciela; opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem oraz film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera
 • od 15 do 18 grudnia 2014r. przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. próbnej matury
dodano: 8. października 2014 r.

+ Wyprawka szkolna
Zapraszamy do skorzystania z pomocy (w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), przewidzianej dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III naszego liceum.
Dodatkowo, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, objęto także uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.
Harmonogram - WYPRAWKA SZKOLNA 2014
1.09.2014r. - 19.09.2014r.- przyjmowanie wniosków na wyprawkę szkolną
19.09.2014r. - 25.09.2014r.- przyjmowanie faktur i rachunków do wyprawki szkolnej
Termin składnia wniosków w szkole upływa w czwartek 18 września
Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.
dodano: 5. września 2014 r.

+ Szkoła bez barier- II etap rekrutacji
Ogłasza się II etap rekrutacji uczestników/czek do Projektu pn. "Szkoła bez barier" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
dodano: 3. września 2014 r.

+ ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Za nami ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.
Zapraszamy do odwiedzania naszej galerii.

dodano: 1. września 2014 r.

+ Zajęcia dla uczniów kl. I i II przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge
W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy organizowane będą darmowe zajęcia dla uczniów kl. I i II przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge tj. FCE i CAE.
Informacje i zapisy do 10 września u mgr K. Pogłodzińskiej (FCE) i mgr M. Wojtal (CAE).
ZAPRASZAMY!!!
dodano: 1. września 2014 r.

+ Young in Europe
INFORMACJA O NABORZE
UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. "Young in Europe"
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic, klasy I liceum ogólnokształcącego w ramach Projektu pn. "Young in Europe" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom/uczennicom oraz dyrektorom/dyrektorkom:
Zespołu Szkół im. Dr Władysława Biegańskiego oraz innych szkół średnich.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 1. Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.
 2. Kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego z elementami j. biznesowego.
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę w określonej dziedzinie:
  • Zajęcia matematyczne,
  • Zajęcia informatyczne,
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
  • Etyka.
 4. Warsztaty "Młody Bill Gates" wyposażające uczestniczki/uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy:
  • Przedsiębiorczość,
  • Zarządzanie projektem,
  • Zarządzanie czasem,
  • Odporność na stres i przeciwdziałanie konfliktom,
  • Public relation.
 5. Program modułowy "Wprowadzenie w obieg zawodowo-socjalny":
  • Moduł I - Coaching indywidualny,
  • Moduł II - Start-up Business,
  • Moduł III - Way-out,
  • Moduł IV - Adventure Challenge - wizyta treningowa w Wielkiej Brytanii dla 16 uczestników/ek projektu tzw. złotej grupy, wyłonionej w ramach konkursu na najlepszy biznesplan
 6. Wizyta studyjna i szkoleniowa przedstawicieli szkół i Lidera u partnera w Wielkiej Brytanii.
Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie
od 1 do 8 września 2014 r.
Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, tj.:
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.
Dokumenty projektowe:
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 Katalog kryteriów
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy ucznia
Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela szkoły
Załącznik nr 4 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 Rekomendacja wychowawcy
Załącznik nr 6 Oświadczenie o średniej ocen
Załącznik nr 7 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych dyrektor
Załącznik nr 8 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 9 Lista podstawowa uczestników wzór
Załącznik nr 10 Lista podstawowa przedstawiciela szkoły
Załącznik nr 11 Lista rezerwowa uczestników wzór
Załącznik nr 12 Lista rezerwowa dyrektorów
Załącznik nr 12 Lista rezerwowa przedstawicieli szkoły
Załącznik nr 13 Rezygnacja z udziału
Załącznik nr 14 Ankieta dot. orientacji zawodowej
Załącznik nr 15 Klucz do ankiety dot. orientacji zawodowej
Załącznik nr 16 Ankieta motywacyjna
Załącznik nr 17 Klucz do ankiety motywacyjnej
dodano: 29. sierpnia 2014 r.

+ Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
dodano: 18. czerwca 2014 r.


ARCHIWUM WIADOMOŚCI (rok 2013-2014)

ARCHIWUM WIADOMOŚCI (rok 2012-2013)

ARCHIWUM WIADOMOŚCI (rok 2009-2012)Uczestniczymy..   

       

Dane kontaktowe..


  Zespół Szkół im. dr W. Biegańskiego
  ul. Dąbrowskiego 75
  42-200 Częstochowa
  tel. 361-11-81 (sekretariat)
  tel./fax. 361-54-05 (księgowość)
  mail: lo3@edukacja.czestochowa.pl

  Rada Rodziców przy Zespole Szkół im.   dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie
  Bank Ochrony Środowiska SA
  85154010142101914095330001