ZARZĄDZENIE NR 7 dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/05/2020
z dnia 21 maja 2020r.

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły

 

1. Od 25 maja 2020r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbywać się będą konsultacje dla tegorocznych maturzystów z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w ramowym planie nauczania.

2. Od 1 czerwca 2020r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas I i II z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w ramowym planie nauczania.

3. Od 25 maja 2020r. umożliwiona będzie pomoc pedagogiczna na terenie szkoły.

4. Konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą według harmonogramu i wytycznych przedstawionych w Komunikacie nr 15.

5. Od 1 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

Konsultacje na terenie szkoły