K O M U N I K A T nr 30 dotyczy : zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021/ zebrań z rodzicami

K O M U N I K A T nr 30

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie
dr Jana Randaka

z dnia 18 stycznia 2021r.

dotyczy: zakończenia pierwszego okresu roku szkolnego 2020/2021/ zebrań z rodzicami

1. Pierwszy okres roku szkolnego 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie kończy się 30 stycznia 2021r.
2. Oceny za pierwszy okres od dnia 26.01.2021r. znajdują się w dzienniku elektronicznym.
3. W dniu 28.01.2021r. w godz. 17.00 – 18.30 – odbędą się zebrania z rodzicami.
4. Zebrania rodziców odbędą się on-line przez dziennik elektroniczny lub inną drogą elektroniczną.
5. W dniu 28.01.2021r. w godz. 17.00 – 18.30 – rodzice mogą się komunikować z wychowawcami klas oraz nauczycielami uczącymi w danym oddziale – dopuszcza się także inne formy komunikacji drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły
dr Jan Randak