Podstawowe informacje

Strona CKE z informacjami dot. egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019   Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.   Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego