Matura 2020 r.

WYTYCZNE do przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 j. polski 2020- cz. pisemna matematyka 2020- cz. pisemna j. angielski 2020- cz. pisemna j. niemiecki 2020- cz. pisemna biologia 2020- cz. pisemna chemia 2020- cz. pisemna filozofia 2020- cz. pisemna fizyka 2020- cz. pisemna geografia 2020- cz. pisemna historia 2020- cz. pisemna informatyka 2020- cz. pisemna WOS 2020- […]

Podstawowe informacje

Strona CKE z informacjami dot. egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020   Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.   INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO – matura 2020