Podstawowe informacje

Strona CKE z informacjami dot. egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020   Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.   INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO – matura 2020