Podstawowe informacje

Strona CKE z informacjami dot. egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022   Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r. Komunikat o egzaminie z informatyki 2022