Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 380111
  • Do końca roku: 313 dni
  • Do wakacji: 121 dni

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

1. od 19 maja do 19 czerwca 2017r. do godz. 1500 - przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I (do szkoły pierwszego wyboru)

2. od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. do godz. 1500  - termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. od 23 czerwca do 6 lipca 2017r. - praca szkolonej komisji rekrutacyjnej

4. 7 lipca 2017r.  godz. 1000 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, z podziałem na poszczególne oddziały i kandydatów niezakwalifikowanych

5. od 7 lipca do 13 lipca 2017r.  do godz. 1500  - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły, przez dostarczenie :

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- karty zdrowia

- 3 zdjęć legitymacyjnych

- wypełnionego kwestionariusza, dotyczącego nauki religii i etyki (jeżeli rodzice kandydatów nie życzą sobie uczestnictwa dziecka w zajęciach ani z religii, ani z etyki – nie składają kwestionariusza)

6. 14 lipca 2017r.  godz. 1000 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych, z podziałem na poszczególne oddziały i kandydatów nieprzyjętych

7. wprzypadku wolnych miejscogłoszenie rekrutacji uzupełniającej - od 14 lipca do 14 sierpnia 2017r.

8. 16 sierpnia 2017r.  - podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 


Przejdź do góry