Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Statystyki

  • Odwiedziny: 843465
  • Do końca roku: 318 dni
  • Do wakacji: 125 dni

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

1. od 18 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 1500 - przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I (do szkoły pierwszego wyboru)

2. od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. do godz. 1500  - termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. od 26 czerwca do 5 lipca 2018r. - praca szkolonej komisji rekrutacyjnej

4. 6 lipca 2018r.  godz. 1000 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, z podziałem na poszczególne oddziały i kandydatów niezakwalifikowanych

5. od 6 lipca do 12 lipca 2018r.  do godz. 1500  - potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły, przez dostarczenie :

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- karty zdrowia

- 3 zdjęć legitymacyjnych

- wypełnionego kwestionariusza, dotyczącego nauki religii i etyki (jeżeli rodzice kandydatów nie życzą sobie uczestnictwa dziecka w zajęciach ani z religii, ani z etyki – nie składają kwestionariusza)

6. 13 lipca 2018r.  godz. 1000 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych, z podziałem na poszczególne oddziały i kandydatów nieprzyjętych

7. wprzypadku wolnych miejscogłoszenie rekrutacji uzupełniającej - od 13 lipca do 17 lipca 2018r.składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

8. 10 sierpnia 2018r. godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

9. do 13 sierpnia 2018r. – potwierdzenie przez rodzica ucznia woli uczęszczania do wybranej szkoły  

10. 14 sierpnia 2018r. godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

 

 


Przejdź do góry