Harmonogram rekrutacji 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

do 3-letniego liceum ogólnokształcącego

i 4-letniego liceum ogólnokształcącego

Termin – przedmiot Wydarzenie
od 13 maja 2019r.

do 25 czerwca 2019r.

złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 19 czerwca 2019r.

do 25 czerwca 2019r.

uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 28 czerwca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym – dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 15 lipca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 16 lipca 2019r. godz.9:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
od 16 lipca 2019r.

do do 24 lipca 2019r. do godz. 15:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły
25 lipca 2019r. godz. 10:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły