O placówce

Nasz patron

Doktor Władysław Biegański urodził się 28 kwietnia 1857 w Grabowie nad Prosną. Był lekarzem, logikiem, filozofem, a także działaczem społecznym. 

Zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami medycyny, szczególnie chorobami zakaźnymi, diagnostyką chorób i logiką w medycynie. Studia medyczne ukończył w 1880 roku na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Po praktykach w Berlinie i Pradze, w 1883, osiadł na stałe w Częstochowie, gdzie otworzył praktykę prywatną. 

Sprawował urząd dyrektora szpitala miejskiego (do 1893 roku), pełnił funkcję prezesa w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim (którego był współzałożycielem). Swoim działaniem zapoczątkował utworzenie Biblioteki Miejskiej (noszącej obecnie jego imię). W Częstochowie prowadził pracę naukową, z dala od polskich ośrodków akademickich. 

Napisał kilka podręczników: m.in. Diagnostyka chorób wewnętrznych (1891), Wykłady o chorobach zakaźnych ostrych (1900 – 1901), Logika medycyny (1894). 

Jako filozof poświęcił się teorii poznania i genezie moralności. Swoje poglądy określał mianem prewidyzmu. Jego największe dzieła filozoficzne to: Teoria logiki, Traktat o poznaniu i prawdzie i Prewidyzm i pragmatyzm. 

Zmarł na dławicę piersiową dnia 29 stycznia 1917 został pochowany na częstochowskim cmentarzu Kule.


Baza szkoły

Lata 2000-2005 upływały pod znakiem remontu i modernizacji istniejącego już ponad sto lat budynku naszej szkoły.

Wigoru i urody dodała mu niewątpliwie wymiana wszystkich okien, drzwi wejściowych, oświetlenia korytarzy i sal, a także pomalowanie ścian i wymiana posadzek oraz wykładzin.

Gruntownie odnowiono także łazienki i toalety, a szatnię uczniowską wyposażono w szafk

Rok 2015 oddanie do użytku hali sportowej przy naszej szkole.

Rok 2016/2017 wymiana instalacji centralnego ogrzewania na terenie całej szkoły.

Wakacje 2017 termoizolacja głównego budynku szkoły.

W chwili obecnej szkoła posiada:

  • 23 klasopracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym 16 sal multimedialnych)
  • aulę
  • halę sportową z siłownią i salą do aerobiku
  • dwie pracownie informatyczne z dostępem do Internetu
  • boisko
  • bibliotekę
  • sklepik uczniowski
  • ksero

Wymierny wpływ na pracę szkoły maja Rodzice. Rada Rodziców wspiera organizacyjne i finansowo wszelkie inicjatywy młodzieży, nauczycieli i dyrekcji. Dziękujemy.


Historia

III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie – Historia

Rok szkolny 1992/1993

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Dyrektor szkoły mgr Halina Piskorska powitała młodzież i nauczycieli naszej szkoły oraz dokonała inauguracji roku szkolnego 1992/93

30.11 – Niecodzienni goście
Pod koniec listopada mieliśmy zaszczyt gościć Pana prof. Longina Patusiaka – znawcę spraw amerykańskich oraz Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mieczysława Wyględowskiego.

22.04 – Wybory Miss Liceum Medycznego
Miss Foto – Olga Bartelt Ia
Miss Publiczności – Ewa Banyś IIIb
II Wicemiss – Ewa Banyś IIIb
I Wicemiss – Olga Bartelt Ia
Miss Liceum Medycznego – Edyta Kępa I

25.06 – Zakończenie roku szkolneg


Rok szkolny 1993/1994

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Po raz pierwszy w murach naszej szkoły rozpoczęli naukę uczniowie klas I Liceum Ogólnokształcącego.

04.10 – Otrzęsiny
Dnia 04.10 odbyły się otrzęsiny kl.I LO. Przygotowane zostały przez uczennice kl. IIId.

18.11 – Konkurs o tematyce antynikotynowej
Konkurs przeprowadziły uczennice kl. IIIb Sylwia Górniak i Agnieszka Jarosz

13-15.12 – XXVII Olimpiada Pielęgniarstwa
Największą ilość punktów (87pkt) zdobyła Aneta Nowowiejska z kl.Vc.

17.01 – Muzykoterapia
W dniu 17.01 odbyła się prelekcja na temat Muzykoterapii.

22.04 – Wręczenie globusów
Na uroczystość przybył Sekretarz zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody Jan Bogdan Krysiak.

11.05 – Sukces w 27 Olimpiadzie Pielęgniarstwa
Elżbieta Tomala uczennica klasy V naszej szkoły została laureatką olimpiady w Tarnowie.

24.06 – Zakończenie roku szkolnego
Uroczystości zakończyło przedstawienie kostiumowe. Uczennice IIc zaprezentowały fragmenty utworów Aleksandra Fredry


Rok szkolny 1994/1995

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Tradycyjnie w dniu 01.09 odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.17-18.09 – Obchody Światowego Dnia Sprzątania Ziemi Młodzież z naszej szkoły zbierała śmieci z terenu otaczającego budynek szkoły oraz las w gminie Mirów.

26.09 – „A tak kochając, walcząc, prosząc..”
W spektaklu poświęconym życiu i twórczości K. Baczyńskiego udział wzięli:

Maciej Wijatkowski – narrator
Leszek Jerzy Świca – gitara, śpiew
Bartłomiej Abramowicz – instrumenty klawiszowe
Scenariusz i muzyka: Leszek Jerzy Świca

05.05 – Niecodzienny gość
Dnia 05.05 odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią profesor Zofią Kuratowską wicemarszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

01.06 – Przegląd Kulturalno – Sportowy
Puchar dyrektora szkoły otrzymała kl.IIa


Rok szkolny 1995/1996

01.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczystego rozpoczęcia dokonała tradycyjnie dyrektor szkoły mgr Halina Piskorska

02.10 – I Walne Zebranie nowopowołanego Oddziału Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Częstochowie
W zebraniu wzięli udział ludzie różnych profesji preferujący zdrowy styl życia, promujący zdrowie.

25.10 – Podsumowanie konkursów „Przyroda twój przyjaciel” oraz „Najlepiej pracujące szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody”
Zespół Szkół Medycznych w Częstochowie zajął pierwsze miejsce w konkursie na najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody.

21.03 – Dzień Samorządności
Tradycyjnie już dzień Samorządności był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali programy rozrywkowe.

01.06 – Zawody o Puchar Dyrektora Szkoły
Puchar Dyrektora szkoły otrzymali:
klasa IIb w konkurencjach dziewcząt
klasa Id w konkurencjach chłopców

21.06 – Zakończenie roku szkolnego
Tradycyjnie najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe


Rok szkolny 1996/1997

02.09 – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Inauguracji nowego roku szkolnego dokonała dyrektor szkoły mgr Halina Piskorska.

19-21.10 – Targi Edukacyjne
Nasza szkoła jak co roku wzięła udział w Targach Edukacyjnych. Oddzielne stoiska wystawiła Szkoła Medyczna i III Liceum Ogólnokształcące

21-24.04 – XXXII Olimpiada Pielęgniarstwa
XXXII Olimpiadę Pielęgniarstwa zespołowo wygrało Liceum Medyczne. W eliminacjach krajowych pierwsze miejsce uzyskała uczennica naszej szkoły – Gabriela Mól.

12.05 – Uroczyste pożegnanie ostatnich absolwentek Liceum Medycznego
W latach 1970-1997 dyplomy Liceum Medycznego otrzymało 3111 absolwentek.
Na uroczystość bardzo licznie przybyli zaproszeni goście reprezentujący władze miasta, Kuratorium Oświaty, Wydziału Zdrowia, nauczyciele uczący w szkole w ciągu 32 lat jej istnienia.

20.06 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Była to szczególna uroczystość, albowiem po 15 latach pracy na stanowisku dyrektora szkoły pożegnaliśmy mgr Halinę Piskorską oraz mgr Agnieszkę Sobocińską pełniącą funkcję wicedyrektora szkoły


Rok szkolny 1997/1998

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
Nowy rok szkolny rozpoczął pan mgr Jan Randak, który objął stanowisko dyrektora naszej placówki. 

28.02 – Żołnierz Armii generała Andersa w III LO
Pod koniec lutego p. Jan Mlek – kombatant II wojny światowej spotkał się z grupą młodzieży klas maturalnych. Licealiści mieli możliwość poznania bohatera II wojny światowej, który za swą służbę otrzymał m. in Krzyż Monte Casino, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, British War Medal.. 

15.04 – Sesja „Krajobrazy Jurajskie”
Dnia 15.04. br. w III LO odbyła się Sesja pt. „Krajobrazy Jurajskie” zorganizowana przez szkolne koło LOP. Na tę uroczystość zaproszono znamienitych gości m. in.: mgr inż. Zbigniewa Plucha Dyrektora Jurajskich Parków Krajobrazowych, Grzegorza Zwieruchę reprezentanta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dr Lidię Tomczynską członkinię Prezydium Wojewódzkiego Zarządu LOP, mgr inż Bożenę Sikorską przedstawicielkę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu wojewódzkiego


Rok szkolny 1998/1999

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
Uroczystość rozpoczęta przemówieniem dyrektora szkoły Jana Randaka. Uczniowie powracający do szkoły ujrzeli ją w nowej szacie, została wyremontowana i został zakupiony do niej nowy sprzęt komputerowy. 

06.10 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy III LO Olgi Rosickiej

13.10 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Z okazji tego dnia uczniowie pod kierunkiem pani mgr Teresy Pelc zorganizowali uroczystą akademię.

24.10 – „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP” w województwie Częstochowskim.
I miejsce zajęło III LO im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie.

11.11 – 80 Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 Listopada 1918r.
Ten szczególny dzień dla Polaków w III LO był obchodzony bardzo uroczyście.

21.11 – Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie dla Uczniów Szkół Średnich „Język angielski i ekologia” oraz w I Małej Olimpiadzie Ekologicznej dla Uczniów Szkół Średnich
Opiekunowie projektu w III LO: mgr Urszula Brzózka,mgr inż. Maria Opalska, mgr Katarzyna Wróblewska. Uczniowie III LO,którzy otrzymali wyróżnienia II stopnia: Aleksandra Sośniak, Jarosław Puchała, Katarzyna Moneta, Joanna Szczepanik, Magdalena Karwala, Agnieszka Sendra.

23-25.11 – Targi Edukacyjne 98/99
Na Targach Edukacyjnych III LO cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży

30.01 – Bal Studniówkowy
Maturzyści z „Biegańskiego’ bawili się w kasynie Komendy Miejskiej Policji.

19.04 – XI Olimpiada Filozoficzna
Uczennica III LO Agnieszka Sztajner zajęła trzecie miejsce w finale XI Olimpiady Filozoficznej w okręgu częstochowskimi. Tym samym została zakwalifikowana do zawodów III stopnia.

30.04 – Pożegnanie klas IV
Młodsi uczniowie pożegnali uczniów klas czwartych III LO.
Uczniowie klas czwartych rozlosowali miejsca na egzamin maturalny.
Zainicjowano szkolną tradycję sadzenia drzewek przez czwartoklasistów.

11-12.05 – Egzaminy maturalne
Podczas egzaminów maturalnych panowała atmosfera życzliwości.

23.06 – Koniec roku szkolnego
Ten najradośniejszy dzień w życiu ucznia upłynął tradycyjnie i szybko


Rok szkolny 1999/2000

13.10 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Jak zwykle dzień ten był w III LO obchodzony bardzo uroczyście.

29.12 – Konkurs „Mój Las”
Katarzyna Sendra uzyskała I miejsce.

01.06 – V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku Na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej”
Marta Jeziorowska – uczennica III LO otrzymała nagrodę


Rok szkolny 2000/2001

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczystość rozpoczęta przemówieniem dyrektora szkoły Jana Randaka.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie.

29.09 – VII Turniej Wiedzy Literackiej
Katarzyna Sendra otrzymała IV nagrodę.

23-27.10 – Integracja Europejska
W dniach 23-27 października 2000r. 7 osób z III LO wzięło udział w seminarium w Bad Marienberg (Niemcy) na temat „Unia Europejska z punktu widzenia młodych ludzi”. Punktem centralnym seminarium było omówienie problemów integracji europejskiej.

12.01 – Bal Studniówkowy 2001

08-09.05 – Egzaminy Maturalne
8 i 9 maja abiturienci przystąpili do pisemnych egzaminów dojrzałości. Natomiast 21 maja rozpoczęły się egzaminy ustne.

22.06 – Koniec roku szkolnego 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2000/2001


Rok szkolny 2001/2002

03.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
Gdy klasy czwarte „dokonują wyborów” – klasy drugie i trzecie wzruszają się..

12.10 – Pedagogom wręczono nagrody
W sali audytoryjnej gmachu biblioteki śląskiej w Katowicach mgr Halina Drej odebrała nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. Mgr Teresa Pelc została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Kuratora Kuratorium Śląskiego.

07-14. 11 – Posadź swoje drzewko
Szkolne koło LOP uczestniczyło w akcji „Posadź swoje drzewko”. Fundacja ekologiczna „Silesia” zrefundowała zakup 1500 krzewów żywopłotowych które uczniowie posadzili wokół naszej szkoły

07.01 – Bal Studniówkowy
Maturzyści z „Biegańskiego’ bawili się w kasynie Komendy Miejskiej Policji.

13-14.04 – Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów
Marta Fajge – nasza uczennica trzecia w kraju w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 w Podnoszeniu Ciężarów.

20.04 – Częstochowa i Jura
Konkurs wiedzy o walorach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Piotr Nabiałek – uczeń naszej szkoły zakwalifikował się do ścisłego finału.

20.04 – Finał olimpiady filozoficznej
Katarzyna Basińska – uczennica 3 klasy naszej szkoły została finalistką XIV olimpiady Filozoficznej. Dzięki temu ma już indeks na dowolną wyższą uczelnie humanistyczną.

06.05 – Konkurs na dyrektora szkoły
Przeprowadzono konkurs na dyrektora naszej szkoły – wygrał ponownie mgr Jan Randak.

21.06 – Koniec roku szkolnego
Ten najradośniejszy dzień w życiu ucznia upłynął tradycyjnie i szybko.


Rok szkolny 2002/2003

02.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2 września rozpoczęliśmy już dziesiąty w historii naszego liceum rok szkolny.

23.09 – O Mickiewiczu i Słowackim
Lekcja języka polskiego zorganizowana przez uczniów klasy III d i panią mgr Teresę Pelc.

15.10 – Spotkanie z Ministrem Turystyki
W naszej szkole gościliśmy ministra turystyki. Główne hasło spotkania „Cudze chwalicie – swego nie znacie”. Minister zachęcał do promowania naszej „małej ojczyzny”.

19.10 – Nagroda dla szkolnego koła LOP
W konkursie na najlepiej działające szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody zdobyliśmy II miejsce.

11.2002 – Debata w naszym LO
Tadeusz Wrona i Zdzisław Wolski – kandydaci na prezydenta Częstochowy spotkali się w naszej szkole aby porozmawiać o przyszłości.

06.12 – Koncert charytatywny
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację chorego dziecka i przekazane na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

17.01 – Bal Studniówkowy
W hotelu „Grand” w Częstochowie uczniowie klas czwartych naszej szkoły bawili się na balu studniówkowym na 100 dni przed maturą.

27.01-9.02 – Ferie Zimowe
Czas poświęcony na wypoczynek.

13.02 – Podsumowanie I semestru nauki
Najlepszym uczniom zostały wręczone nagrody pieniężne.

10.04 – Zakończenie roku szkolnego klas czwartych
Zachowajcie w pamięci same miłe wspomnienia tych ostatnich czterech lat.

26.04 – Częstochowa i Jura
Konkurs wiedzy o walorach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Kamila Dziurkowska- uczennica naszej szkoły zdobyła I miejsce w IV edycji konkursu.

05-06.06 – „Ochrona przyrody w Polsce” i „Roślinność Polski”
Wystawa prac naszych uczniów zorganizowana z okazji przypadającego 5 czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

20.06 – Koniec roku szkolnego
To dzień, na który czekaliśmy bardzo długo


Rok szkolny 2003/2004

01.09 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2 września rozpoczęliśmy już dziesiąty w historii naszego liceum rok szkolny.

20.11 – Narysowali energię
W konkursie plastycznym zorganizowanym przez zakład energetyczny nasza uczennica – Karolina Stala zdobyła I miejsce.

20.11 – Finał XII edycji grand prix Szkół Ponadgimnazjalnych
Krzysztof Palacz – uczeń naszej szkoły – zdobył I miejsce w indywidualnym turnieju szachowym.

11.01 – Bal Studniówkowy
Tegoroczna studniówka naszego liceum odbyła się w Hotelu Patria.

01.2004 – Mistrzostwa Polski w kick boeingu
Dwa złote medale w kategorii do 67 kg zdobył uczeń naszej szkoły – Łukasz Wabnic.

16.02-28.02 – Ferie Zimowe
Upragniona przerwa w nauce.

28.04 – Zakończenie roku szkolnego klas czwartych
Zakończyli swoją edukację. Najważniejsze jeszcze przed nimi…

25.06 – Koniec roku szkolnego
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek.Rok szkolny 2004/2005

01.09 – Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie.
1 września 2004, pierwszego dnia roku szkolnego, szkoła w Biesłanie, w Północnej Osetii w Rosji została opanowana przez grupę uzbrojonych napastników. Zginęło przynajmniej 339 ludzi, w tym 156 dzieci, zaś 700 (głównie dzieci) jest rannych. Według niektórych europejskich dziennikarzy, ostateczna liczba ofiar może przekroczyć 400, jako że 176 ludzi uznano za zaginionych. „Jedyne, co mogliśmy zrobić to uczcić minutą ciszy pamięć wszystkich zabitych..”

02.04 – Tego dnia zmarł Papież Jan Paweł II
Kilka dni później (8.04) odbyły się uroczystości pogrzebowe; był to dzień wolny od nauki.


Rok szkolny 2006/2007

W styczniu tego roku naszą szkołę odwiedził Mateusz Damięcki. Jest on absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. W roku 2004 ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jeszcze w tym samym roku rozpoczął pracę w zespole Teatru Współczesnego.

Obchody „Roku Doktora Władysława Biegańskiego”
Rok 2007 zaczął się w Częstochowie dwiema szczególnymi datami: 150. rocznicą urodzin i 90. rocznicą śmierci dr Władysława Biegańskiego, najwybitniejszego częstochowianina XX wieku


Rok szkolny 2007/2008

II Miejsce w Mistrzostwach Częstochowy w Piłce Nożnej
Nasza szkoła zajęła II miejsce w Mistrzostwach Częstochowy w Piłce Nożnej. Rywalizowaliśmy z 17 szkołami.

Wybory do Samorządu
W październiku miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego III LO. Ustanowiony został następujący skład:

1. Fatima Bakir (63 głosy) 
2. Philip Kosel (44 głosy) 
3. Jan Karczewski (43 głosy) 
4. Damian Klos 
5. Katarzyna Skaszczyk 
6. Kajetan Lewicki 
7. Martyna Polis 
8. Marek Baranowski
9. Martyna Kałużna 
10. Magdalena Kowalczyk

Zwyciężczyni Konkursu Plastycznego
Adianna Skibińska została laureatką XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego „Cztery pory roku na jurze Krakowski-Częstochowskiej”. Na konkurs wpłynęło 985 prac. Jury nagrodziło 28 prac, w tym fotografie Adrianny.

Wymiana młodzieży III LO z młodzieżą z hilda-gymnasium z Pforzheim.
W listopadzie 2007r. Odbyła się wymiana młodzieży naszego liceum z młodzieżą z Hilda-Gymnasium w Pforzheim(Niemcy). Organizatorkami spotkania były nauczycielki języka niemieckiego: Pani Małgorzata Łuszczyk oraz Pani Anetta Janas. Tematem przewodnim projektu były: „Wspólne punkty historii Polski i Niemiec”

Na przełomie marca i kwietnia nastąpiła rewizyta uczniów naszego liceum. Do Pforzheim dojechali 31 marca. Nasza młodzież każdego dnia uczestniczyła w zajęciach szkolnych swoich niemieckich kolegów, popołudniami poznawali rodzinne strony gospodarzy.

8 kwietnia – Dni otwarte
Po raz kolejny mieliśmy okazję powitać w progach naszej szkoły gości zwiedzających jej mury. A wszystko to za sprawą dni otwartych które w tym roku szkolnym przygotował zespół nauczycieli wychowania fizycznego.


Rok szkolny 2008/2009

Wymiana z Hilda-Gymnasium z Pforzheim 
Młodzież III LO na przełomie września i października 2008 roku gościła swych niemieckich partnerów z Hilda-Gymnasium z Pforzheim.
W czasie zajęć organizowanych w szkole uczniowie poznawali się nawzajem oraz rozmawiali o kulturze i obyczajach w poszczególnych krajach.

Dzień Sportu 
26 września odbył się w naszym liceum Dzień Sportu. Zamiast zajęć dydaktycznych uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w licznych konkurencjach na stadionie

Ukraina – Odessa 2008 
Październik bieżącego roku obfitował w wyjazdy zagraniczne młodzieży naszego liceum. Po wymianie polsko-niemieckiej nadszedł czas na poznanie Ukrainy. Młodzież z klas drugich i trzecich spędziła pod opieką mgr Agnieszki Janiszewskiej i dyrektora mgr Jana Randaka kilka niezapomnianych dni w domach naszych sąsiadów.

Wyboru do Samorządu Uczniowskiego 
W wyniku przeprowadzonych w październiku akcji przedwyborczych mających na celu zaprezentowanie sylwetki i haseł wyborczych kandydatów do samorządu uczniowskiego, a następnie demokratycznych wyborów, reprezentantami Samorządu zostali:

Przewodniczący: Martyna Kałużna
Z-ca Przewodniczącego: Magda Kowalczyk
Skarbnik: Katarzyna Skaszczyk
Sekretarz: Tomasz Plichta

Koszykarki „Biegańskiego” na podium 
W ostatnich dniach grudnia 2008r. Nasze koszykarki wywalczyły III miejsce w Mistrzostwach Częstochowy Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Dziewcząt.

Rewizyta wymiany polsko-niemieckiej 
W dniach od 9 do 12 marca 2009 roku odbyła się rewizyta uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Pforzheim.

Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie 
Uczniowie Liceum im. dr. W. Biegańskiego znaleźli się wśród finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie „Dialnet Masters”. Drużyna ta jako jedyna z Częstochowskich liceów przeszła do finału.

Mistrzostwa Częstochowy w pływaniu
Uczennica naszego liceum Aleksandra Majer zdobyła I miejsce W Mistrzostwach Częstochowy w pływaniu na 50 metrów stylem klasycznym.


Rok szkolny 2009/2010

wrzesień 2009
uczennice Aleksandra Gonera i Aleksandra Kaniowska zwyciężyły w konkursie na ciekawe doświadczenie fizyczne „Zobacz, Zbadaj, Zrozum” i w nagrodę brały udział w trzydniowych warsztatach w Sulejowie pod opieką mgr Anny Włodarczyk

styczeń-luty 2010 
uczennica Aleksandra Gonera jako jedna z 42 osób w Polsce uczestniczyła w wycieczce do Genewy . Była to nagroda w konkursie „ Odkrywać nieznane, tworzyć nowe”. Główną atrakcją było zwiedzanie CERN-u (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych). Pasję Aleksandry do fizyki zaszczepiła mgr Anna Włodarczyk

czerwiec 2010 
uczennice Weronika Chrapońska, Anna Maligłówka i Paulina Wosik zostały laureatkami konkursu „Pamięć o Katyniu”, organizowanym przez IPN pod opieką mgr Magdaleny Otrębskiej


Rok szkolny 2010/2011

wrzesień 2010
laureatki konkursu „Pamięć o Katyniu” uczestniczyły w nagrodę w tygodniowym wyjeździe edukacyjnym do Katynia i Wilna

październik 2010 
Filip Depta i Maciej Pierzgalski – uczniowie klasy 2 a zbudowali silnik Stirlinga, wygrywając konkurs „Zobacz, Zbadaj, Zrozum”. W nagrodę wzięli udział w warsztatach w Borkach

marzec 2011 
Łukasz Wielgosz dostał się do centralnego etapu Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

marzec 2011 
Filip Depta wygrał fizyczny konkurs online i w nagrodę wyjechał na tydzień do CERN-u w Genewie

maj 2011 
uczeń Piotr Majak został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX” Opiekunem szkolnym konkursu była mgr Anna Grzesiak .


Rok szkolny 2011/2012

wrzesień 2010
kolejny sukces naszych szkolnych fizyków i mgr Anny Włodarczyk; Marcin Jasiński i Konrad Ungierat zostali zwycięzcami unijnego konkursu i w nagrodę uczestniczyli w wyjeździe do Rawy Mazowieckiej, a następnie do Genewy

listopad 2011 
Filip Musialik i Tomasz Aluk zostali laureatami XIV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: „Legiony to żołnierska nuta”

marzec 2012 
Filip Rajczyk zajął pierwsze miejsce w konkursie „Fajne typy łamią stereotypy”, organizowanym przez wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nagrodzone filmy zaprezentowano na antenie TVP Katowice


Rok szkolny 2012/2013

październik 2012
młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wymianie niemiecko-polskiej z Hilda Gymnasium w Pforzheim

listopad 2012 
w murach naszej szkoły gościliśmy 33 uczniów z zagranicy (Turcja, Niemcy, Czechy, Francja oraz Włochy) w ramach projektu: „Wspólne tworzenie lepszego świata”

luty 2012 
uczniowie naszej szkoły pod opieką mgr Anity Kozłowskiej i mgr Katarzyny Wróblewskiej w ramach wymiany z projektu Comenius wyjechali do Francji

kwiecień 2012
ciąg dalszy podróży po Europie w ramach projektu Comenius ; tym razem uczniowie przebywali w Pilznie i Pradze pod opieką mgr Agaty Klajnowskiej i mgr Agnieszki Janiszewskiej

maj 2013
w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive la France” dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych

czerwiec 2013
gościliśmy w naszej szkole uczniów z Hilda Gymnasium w Pforzheim

czerwiec 2013
Wojciech Stanisz, Konrad Mielczarek, Maciej Daroń i Marek Kaniewski zajęli III miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Ars Astronomica”


Rok szkolny 2013/2014

październik 2013
nasz złotousty uczeń Marcin Hubicki otrzymał wyróżnienie dla finalisty XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego

październik 2013 
w ramach programu Comenius nasi uczniowie przebywali w Selb pod opieką mgr Agnieszki Czerwik i mgr Anny Grzesiak

wrzesień 2013 
gościliśmy uczniów z Lourdes

luty 2014
wyjazd do Włoch w ramach programu Comenius

kwiecień 2014
wyjazd do Turcji w ramach programu Comenius

maj 2014
spotkanie z panem Alonem Goldmanem, przewodniczącym Związków Żydów – częstochowian

maj 2014
byliśmy organizatorami II Powiatowego Konkursu Języka Francuskiego „Viva la France”

maj 2014
odwiedzili nas przyjaciele z Gymnasium Hilda

maj 2014
Konrad Szcześniak zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym


Rok szkolny 2014/2015

październik 2014
Urząd Miasta Częstochowy podpisał umowę na budowę Hali Sportowej przy III LO

październik 2014 
młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wymianie polsko-niemieckiej w Pforzheim pod opieką mgr Anny Grzesiak i mgr Izabeli Róg

kwiecień 2015 
odwiedziła nas delegacja z Izraela ze szkoły średniej Yarkomin


Rok szkolny 2015/2016

październik 2015
z wielką fetą otworzyliśmy Halę Sportową w III LO. W naszym święcie uczestniczyli wiceprezydent – Jarosław Marszałek i przewodniczący Rady Miasta Częstochowy – Zdzisław Wolski. Upamiętnieniem ww. wydarzeń jest publikacja jubileuszowa, do której teksty przygotowali nauczyciele III LO.

marzec 2016 
gościliśmy w naszej szkole The Bear Educational Theatre z interaktywnym przedstawieniem w języku angielskim

czerwiec 2016 
uczniowie pod opieką mgr Katarzyny Pogłodzińskiej i mgr Magdaleny Borowieckiej uczestniczyli w obozie edukacyjnym Euroweek w Międzygórzu


Rok szkolny 2016/2017

wrzesień 2016
Tomasz Nowak pod kierunkiem dr Magdaleny Pluskoty zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Nagrodą był trzydniowy wyjazd edukacyjny do Ravensbrück, Berlina i Poczdamu .

październik 2016 
po raz kolejny odbyła się wymiana polsko-niemiecka i tym razem to my gościliśmy uczniów z Hilda Gymnasium

kwiecień 2017 
w ramach obchodów Roku Biegańskiego w naszej szkole odbył się II Regionalny festiwal piosenki europejskiej „Śpiewanie w Bieganie” (pomysłodawczynią i organizatorką festiwalu była mgr Katarzyna Pogłodzińska).

czerwiec 2017 
nasi uczniowie pod opieką mgr Małgorzaty Łuszczyk i mgr inż. Dominika Życińskiego odwiedzili naszą partnerską szkołę w Pforzheim

czerwiec 2017
młodzież naszego liceum brała udział w zajęciach realizowanych przez obóz szkoleniowy Euroweek w Różance


Rok szkolny 2017/2018

październik 2017
gościliśmy w murach naszej szkoły aktorów międzynarodowego teatru The Bear Educational Theatre

listopad 2017 
nasze liceum odwiedziła delegacja ze szkoły średniej Sharet z miejscowości Netanya w Izraelu ; nauczycielami koordynującymi byli mgr Anna Grzesiak, mgr Monika Wojtal i mgr Kamila Sokołowska –Sikora

grudzień 2017/czerwiec 2018 
uczniowie brali udział w internetowym projekcie pt.European Youth Without Borders ; projekt realizowany był w ramach eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej

marzec 2018 
Julia Klajnowska została laureatką w Ogólnopolskim Konkursie „I know America”

marzec 2018
odbył się III Regionalny Festiwal Piosenki Europejskiej „Śpiewanie w Bieganie”

kwiecień 2018 
wycieczka naszej młodzieży do Szkocji pod opieką mgr Katarzyny Pogłodzińskiej

czerwiec 2018

czerwiec 2018


Rok szkolny 2018/2019

październik 2018
obchodziliśmy jubileusz 25-lecia III LO z udziałem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

listopad 2018 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

listopad 2018
gościliśmy naszych przyjaciół z Hilda Gymnasium

luty 2019 
po raz czwarty odbyło się w naszej szkole europejskie „Śpiewanie w Bieganie”

maj 2019
Kacper Marciniec zajął I miejsce w konkursie „Mój pomysł na firmę” pod kierunkiem mgr Agnieszki Ziajskiej

czerwiec 2019 
nasi uczniowie wzięli udział w wymianie polsko-niemieckiej w Pforzheim pod opieką mgr Anetty Janas


Rok szkolny 2019/2020

lipiec 2019
Mateusz Noga uzyskał IV miejsce w letnich Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu osób niepełnosprawnych (ostatnim jego sukcesem było III miejsce w zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów -marzec 2019)

wrzesień 2019 
Maja Szmigielska z klasy 1d/p wraz ze swoim partnerem zostali czwartą parą w Mistrzostwach Świata w kombinacji 10 tańców do 16 lat WDC

październik 2019
wymiana młodzieżowa w Budapeszcie w ramach projektu Erasmus +

październik 2019 
nasi tenisiści stołowi dostali się do finału Mistrzostw Śląska

listopad 2019
zdobyliśmy złoty medal na Mistrzostwach Częstochowy szkół średnich w siatkówce chłopców

listopad 2019 
Maja Szmigielska z klasy 1d/p zdobyła wicemistrzostwo Polski w tańcach standardowych Dance Oscars

listopad 2019 
Alicja Bugała z 1d/p zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Polski Nordic Walking


Rok szkolny 2020/2021

styczeń 2021
absolwent naszej szkoły Mikołaj Biegański został bramkarzem Wisły Kraków

czerwiec 2021 
Dzień Otwarty w Bieganie

czerwiec 2021
Jędrzej Bąkiewicz i Mikołaj Jańczyk zdobyli wicemistrzostwo Częstochowy w piłce plażowej

czerwiec 2021 
powstał szkolny zespół Biegan-Band

czerwiec 2021
II miejsce dla Kacpra Krawczyka w ogólnopolskim konkursie z fizyki „Młody Einstein” organizowanym przez Instytut Fizyki CND, CNP Politechniki Śląskiej (opiekunem ucznia była mgr Anna Włodarczyk)

sierpień 2021
młodzież naszej szkoły i młodzież z Budapesztu uczestniczyła w projekcie Erasmus + „Przedsiębiorczy młodzi obywatele nowoczesnej Europy”


Rok szkolny 2021/2022

listopad 2021
zakończyliśmy trzyletni projekt Erasmus +

marzec 2022- 
Dzień Samorządności i Dzień Otwarty w stylu hawajskim w Bieganie

marzec 2022
akademia i koncert w geście solidarności z Ukrainą

kwiecień 2022 
Mateusz Wojtal z klasy 3b/p pod kierunkiem mgr Agaty Klajnowskiej został finalistą Olimpiady Geograficznej

maj 2022
zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w Piłce Siatkowej Kadetów

maj 2022
Weronika Włodarczyk z klasy 2c zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Polski w Taekwondo

czerwiec 2022
Ostatni wyjazd w ramach II projektu Erasmus + do Pinto w Hiszpanii pod opieką prof. Anity Pluty i Anity Kozłowskiej –Ulfik.


Rok szkolny 2022/2023

Październik 2022
Dwie uczennice Maja Broniszewska 4c i Selena Mazur 3a zakwalifikowały się do etapu okręgowego konkursu Discover Canada 2023. Opiekunkami były prof. Agnieszka Kilian, prof. Agnieszka Janiszewska i prof. Anita Kozłowska- Ulfik.

Grudzień 2022
Iga Bułan zajęła I miejsce w XXII konkursie literackim im. Zofii Martusewicz. Konkurs odbył się po patronatem europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej a nagrodą był wyjazd studyjny do Brukseli . Opiekunką Igi Bułan była prof. Elżebieta Wilk –Cupriak.

Luty 2023
Uczniowie naszego liceum wraz z opiekunami prof. Katarzyna Pogłodzińską i Magdaleną Borowiecką przebywali w dniach 4-10 luty w stolicy Wielkiej Brytanii.

Marzec 2023 
Paweł Sitek i Jakub Filus z 4a zakwalifikowali się do finału XLIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego pod opieką prof. Anny Włodarczyk.

Marzec 2023
Maja Broniszewska wygrała IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie Discover Canada pod opieką prof. Anita Kozłowska–Ulfik. Uczennica otrzymała nagrodę pieniężną oraz indeks Uniwersytetu Śląskiego na filologię angielską.

Kwiecień 2023
Julia Woźniak z klasy 4c została finalistką XX Ogólnopolskiego Konkursu „I know America” i spotkała się z pracownikami ambasady USA w Polsce . Do konkursu przygotowała uczennicę prof. Anita Kozłowska Ulfik.

Kwiecień 2023
Mateusz Wojtal z klasy 4b zdobył tytuł finalisty XLIX Olimpiady Geograficznej pod opieką prof. Agaty Klajnowskiej.

Kwiecień 2023
Igor Czerwik 2a, Jan Wawrzyniak 2b, Kacper Miodek 2d, Tymoteusz Jura 1b zdobyli Mistrzostwo Polski w Piłce Siatkowej Juniorów Młodych pod opieką prof. Iwony Kusaj.

Czerwiec 2023
Igor Czerwik 2a i Kacper Miodek 2d zdobyli złoty medal w Mistrzostwach Śląska w siatkówce plażowej chłopców pod opieką prof. Iwony Kusaj.

Czerwiec 2023
Aleksander Szarek 1a zdobył drugie miejsce za najlepszą pracę w ramach Studenckiej Konferencji Informatycznej zorganizowanej przez Politechnikę Częstochowską.

Czerwiec 2023
Kacper Chrząstek i Julian Piwnicki z klasy 1f zajęli trzecie miejsce w III Powiatowym Konkursie Multimedialnym „Wszystko o teatrze” im. A. Mickiewicza w Częstochowie pod opieką prof. Elżbiety Wilk- Cupriak.

Czerwiec 2023
Maria Kukla z klasy 1f zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pokój w sercu-pokój na świecie” pod opieką prof. Elżbiety Wilk- Cupriak.