RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym im. dra Władysława. Biegańskiego Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie […]

Karty zwolnień, wzory podań

Raport z ewaluacji zewnętrznej Karta zwolnień uczniów – III LO Pozwolenie dyrektora szkoły na wstęp i przebywanie poza godzinami pracy Karta zwolnienia całkowitego uczniów z wychowania fizycznego Karta zwolnienia częściowego uczniów z wychowania fizycznego Karta zwolnienia całkowitego z w-f (druk dla ucznia pełnoletniego) Karta zwolnienia częściowego z w-f (druk dla ucznia pełnoletniego)