Karty zwolnień, wzory podań

Raport z ewaluacji zewnętrznej Karta zwolnień uczniów – III LO Pozwolenie dyrektora szkoły na wstęp i przebywanie poza godzinami pracy Karta zwolnienia całkowitego uczniów z wychowania fizycznego Karta zwolnienia częściowego uczniów z wychowania fizycznego Karta zwolnienia całkowitego z w-f (druk dla ucznia pełnoletniego) Karta zwolnienia częściowego z w-f (druk dla ucznia pełnoletniego) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów […]