Projekt „Stawiamy na rozwój”

Miło nam poinformować, że III Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w projekcie „Stawiamy na rozwój”, który jest realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia […]