Jubileuszowe obchody 25–lecia III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Jubileuszowe obchody 25 – lecia III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zainaugurowane zostały poświęceniem sztandaru szkoły w dniu 19 października 2018 r. o godz. 12.00. Sztandar – jak podkreślił Dyrektor Szkoły, dr Jan Randak – „jest symbolem wartości, będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły”. Ceremoniału poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Andrzej Nieznański. W poświęceniu sztandaru […]

Słowo wstępu

DRODZY ABSOLWENCI W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 25-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w tej uroczystości. Zjazd absolwentów jest doskonałą okazją do spotkania i wspomnień po latach. Aby wziąć udział w uroczystości należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line lub wysłać na adres email szkoły lo3@edukacja.czestochowa.pl zgłoszenie zawierające […]

Program uroczystości

P R O G R A M uroczystości obchodów 25-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie w dniu 20.10.2018r. 1.    godz. 8.30 – msza św. w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie  ul. Jana Pawła II 82 2.    godz. 10.00 – uroczystość wręczenia sztandaru i obchodów 25-lecia III LO 3.    […]

Wywiady

Dr  Anetta  Górnicka – 4 lata w „Bieganie” Jak długo uczy Pani w „Bieganie”? W „Bieganie” pracuję dopiero, a może już 4 rok. Wcześniej, przez ponad 20 lat, pracowałam w Instytucie Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jak widać nie jestem młodziutkim nauczycielem. Z kim pracuje się lepiej, ze studentami, czy z […]

Ciekawostki z historii i współczesności III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Po odzyskaniu niepodległości w budynku przy ul. Dąbrowskiego 75. stacjonował 27. Pułk Piechoty, który powstał 11 listopada 1918 roku. Rekrutował się on  z członków Polskiej Organizacji Wojskowej, legionistów i dawnych oficerów carskich. Brał on udział w walkach o granice II RP  na froncie ukraińskim i cieszyńskim. Po wybuchu II wojny światowej, już we wrześniu 1939 […]