tło_nagłówka

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

Termin – przedmiot Wydarzenie
od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 24 czerwca 2020 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym – dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 10 lipca 2020 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
13 lipca 2020 r. godz. 9:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
od 13 lipca 2020 r.

do 20 lipca 2020r. do godz. 15:00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły
21 lipca 2020 r. godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły