tło_nagłówka

Harmonogram rekrutacji 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

do 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Termin – przedmiot Wydarzenie
od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00

złożenie wniosku, uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować
12 sierpnia 2020 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. potwierdzenie woli przyjścia w postaci przedłożenia oryginału świadectwo ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
19 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych