tło_nagłówka

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

do 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Termin – godzina Wydarzenie
od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

złożenie wniosków przez ósmoklasistów o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00

kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty
od 13 lipca do 19 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20 lipca 2022 r. godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do III LO
od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia do III LO poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
29 lipca 2022 r. godz. 10:00 ogłoszenie listy przyjętych do III LO