tło_nagłówka

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

do 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Termin – godzina Wydarzenie
od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
złożenie wniosków przez ósmoklasistów o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dokumenty potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty
18 lipca 2023 r. godz. 10:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do III LO i kandydatów niezakwalifikowanych
od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia do III LO w postaci przedłożenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnetrznego
26 lipca 2023 r. godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły