tło_nagłówka

Charakterystyka klas 2023/2024- 4-letnie LO

Klasy 2023/2024

szkoła ponadpodstawowa

 

Klasa 1a – klasa politechniczna
wychowawca:
mgr Monika Wojtal

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

 

Charakterystyka klasy:

Jeśli jesteś dociekliwy, chcesz poznać i zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!!!

To jest klasa, w której matematyka nie sprawi Ci kłopotu.

To jest klasa dla zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowaniem w popularnych językach.

Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu dociekliwości ucznia, a uzupełnienia o wiedzę informatyczną służą głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

 

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie:

–    podstawowym:  matematyki, języka angielskiego

–    rozszerzonym: matematyki, informatyki, języka angielskiego

 

Zapewniamy:

–     sympatycznie prowadzone konsultacje dla uczniów z matematyki i informatyki,

–     przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

–     zajęcia w salach lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,

–     naukę informatyki w 2 nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do Internetu, z gwarancją dostępu każdego ucznia do własnego stanowiska komputerowego,

–     możliwość własnej pracy na komputerach w Multimedialnym Centrum Informacji przy bibliotece szkolnej,

–     możliwość poznania mikrokontrolerów oraz budowy i pracy z zakresu robotyki.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stosunki międzynarodowe, matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, energetyka, telekomunikacja, transport.


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas
 

Klasa 1b
wychowawca: mgr Edyta Chłąd


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłą karierę zawodową z kierunkami ekonomicznymi, handlem zagranicznym, stosunkami międzynarodowymi, marketingiem, bankowością, finansami i przedsiębiorczością.
Rozszerzenie skierowane jest również dla młodych ludzi, świadomych swojej roli w nowoczesnych strukturach administracyjnych i społecznych rozwijającej się Europy w obszarze prawno-obywatelskim, dziennikarskim lub związanym z turystyką.
Kandydat do klasy o tym profilu powinien posiadać kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, mieć dobrą znajomość zagadnień matematycznych oraz w dużej mierze interesować się geografią Polski i świata.
Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów (kierunki ekonomiczne, kierunki politechniczne, a także i psychologia), gdyż wiele wyższych uczelni w założeniach rekrutacyjnych punktuje matematykę w zestawie z geografią (np. SGH w Warszawie, UŚ, UJ i inne).


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas
 

Klasa 1c
wychowawca: mgr Anna Grzesiak


 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłą karierę zawodową z kierunkami ekonomicznymi, handlem zagranicznym, stosunkami międzynarodowymi, marketingiem, bankowością, finansami i przedsiębiorczością.
Rozszerzenie skierowane jest również dla młodych ludzi, świadomych swojej roli w nowoczesnych strukturach administracyjnych i społecznych rozwijającej się Europy w obszarze prawno-obywatelskim, dziennikarskim lub związanym z turystyką.
Kandydat do klasy o tym profilu powinien posiadać kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, mieć dobrą znajomość zagadnień matematycznych oraz w dużej mierze interesować się geografią Polski i świata.
Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów (kierunki ekonomiczne, kierunki politechniczne, a także i psychologia), gdyż wiele wyższych uczelni w założeniach rekrutacyjnych punktuje matematykę w zestawie z geografią (np. SGH w Warszawie, UŚ, UJ i inne).


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas
 

Klasa 1d
wychowawca: mgr Anita Kozłowska – Ulfik


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • język polski
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Największe korporacje współczesnego świata poszukują do swych struktur humanistów – ludzi potrafiących myśleć logicznie i nieschematycznie, przełamujących obowiązujące konwencje myślowe, inspirujących się nowymi rozwiązaniami, kreatywnych i wolnych od szablonów.

Zdolność empatii i wrażliwość, pogłębiona analiza  ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa oraz kompetencje komunikacyjne budują szeroko rozumianą współpracę, wzmacniają relacje i atmosferę pracy oraz pozwalają twórczo i efektywnie zarządzać grupą.

Idea profilu służyć ma odejściu od stereotypu humanisty na rzecz powrotu do starożytnej koncepcji człowieka wszechstronnego.

Proponowane na powyższym profilu zajęcia fakultatywne służą poszerzaniu wiedzy oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych na poziomie rozszerzonym.

Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na kierunkach humanistycznych (polonistyka  różnych specjalności, filologie obce, pedagogika, psychologia), jak również  artystycznych i społecznych (socjologia, politologia, prawo).


Charakterystyka klas

Klasa 1e
wychowawca: mgr Agnieszka Czerwik


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

 

Uczeń na lekcjach biologii, kształtował będzie umiejętności pogłębiania wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, pogłębiania znajomości metodyki badań biologicznych, poznania świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

Na lekcjach chemii, realizowanych na poziomie rozszerzonym, kształtowane będą umiejętności rozumowania i zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów- obserwacja, sprawdzanie, weryfikacja, wnioskowanie, a także opanowanie czynności praktycznych takich jak: posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych.

W ramach współpracy z Politechniką Częstochowską uczniowie będą mogli brać udział w wykładach akademickich i laboratoriach.

Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów medycznych i politechnicznych, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizyka, mechatronika, budownictwo, architektura, analityka medyczna, biotechnologia, fizjoterapia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny.


Charakterystyka klas Charakterystyka klas
 

Klasa 1f
wychowawca: mgr Anetta Janas


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

 

Uczeń na lekcjach biologii, kształtował będzie umiejętności pogłębiania wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, pogłębiania znajomości metodyki badań biologicznych, poznania świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

Na lekcjach chemii, realizowanych na poziomie rozszerzonym, kształtowane będą umiejętności rozumowania i zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów- obserwacja, sprawdzanie, weryfikacja, wnioskowanie, a także opanowanie czynności praktycznych takich jak: posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych.

W ramach współpracy z Politechniką Częstochowską uczniowie będą mogli brać udział w wykładach akademickich i laboratoriach.

Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów medycznych i politechnicznych, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizyka, mechatronika, budownictwo, architektura, analityka medyczna, biotechnologia, fizjoterapia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny.


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas
 

Charakterystyka klas


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas