tło_nagłówka

Charakterystyka klas 2024/2025- 4-letnie LO

Klasy 2024/2025

III Liceum Ogólnokształcące im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie

 

Klasa 1a – klasa politechniczna
wychowawca:
mgr Joanna Ryszczyk

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

 

Charakterystyka klasy:

Jeśli jesteś dociekliwy, chcesz poznać i zrozumieć świat, masz świadomość ogromnej roli nauk ścisłych, rozwoju naszej cywilizacji – wybierz klasę politechniczną!!!

To jest klasa, w której matematyka nie sprawi Ci kłopotu.

To jest klasa dla zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, zgłębianiem tajników algorytmiki i programowaniem w popularnych językach.

Program nauczania oparty jest na ciekawych doświadczeniach, rozbudzaniu dociekliwości ucznia, a uzupełnienia o wiedzę informatyczną służą głębszemu rozumieniu metod matematycznych.

 

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie:

–    podstawowym:  matematyki, języka angielskiego

–    rozszerzonym: matematyki, informatyki, języka angielskiego

 

Zapewniamy:

–     sympatycznie prowadzone konsultacje dla uczniów z matematyki i informatyki,

–     przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

–     zajęcia w salach lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,

–     naukę informatyki w 2 nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do Internetu, z gwarancją dostępu każdego ucznia do własnego stanowiska komputerowego,

–     możliwość własnej pracy na komputerach w Multimedialnym Centrum Informacji przy bibliotece szkolnej,

–     możliwość poznania mikrokontrolerów oraz budowy i pracy z zakresu robotyki.

 

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu liceum:

ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stosunki międzynarodowe, matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, energetyka, telekomunikacja, transport.


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas
 

Klasa 1b
wychowawca: mgr Agnieszka Kilian


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

 

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłą karierę zawodową z kierunkami ekonomicznymi, handlem zagranicznym, stosunkami międzynarodowymi, marketingiem, bankowością, finansami i przedsiębiorczością.
Rozszerzenie skierowane jest również dla młodych ludzi, świadomych swojej roli w nowoczesnych strukturach administracyjnych i społecznych rozwijającej się Europy w obszarze prawno-obywatelskim, dziennikarskim lub związanym z turystyką.
Kandydat do klasy o tym profilu powinien posiadać kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, mieć dobrą znajomość zagadnień matematycznych oraz w dużej mierze interesować się geografią Polski i świata.
Proponowane rozszerzenia dają możliwość wyboru różnorodnych kierunków studiów (kierunki ekonomiczne, kierunki politechniczne, a także i psychologia), gdyż wiele wyższych uczelni w założeniach rekrutacyjnych punktuje matematykę w zestawie z geografią (np. SGH w Warszawie, UŚ, UJ i inne).


Charakterystyka klas Charakterystyka klas

Charakterystyka klas Charakterystyka klas
 

Klasa 1c
wychowawca: mgr Kamila Sokołowska – Sikora


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • język polski
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Klasa historyczna to oddział, w którym na poziomie rozszerzonym nauczana jest wiedza
o społeczeństwie, język polski oraz język angielski.
Klasa ta będzie objęta patronatem kierunku prawa i administracji na Wydziale nauk Społecznych UHP im. J. Długosza w Częstochowie.
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Częstochowie. Uczniowie będą brać udział
w rozprawach
Rozszerzenia pozwalają abiturientowi podjąć naukę na kierunkach humanistycznych
i społecznych, takich jak: prawo, administracja, filologia, psychologia, pedagogika, kierunki artystyczne, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe.


Charakterystyka klas

Klasa 1d
wychowawca: mgr Justyna Witek


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

 

Uczeń na lekcjach biologii, kształtował będzie umiejętności pogłębiania wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, pogłębiania znajomości metodyki badań biologicznych, poznania świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

Na lekcjach chemii, realizowanych na poziomie rozszerzonym, kształtowane będą umiejętności rozumowania i zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów- obserwacja, sprawdzanie, weryfikacja, wnioskowanie, a także opanowanie czynności praktycznych takich jak: posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych.

W ramach współpracy z Politechniką Częstochowską uczniowie będą mogli brać udział w wykładach akademickich i laboratoriach.

Nauka przedmiotów w zakresie rozszerzonym umożliwia kontynuowanie nauki na kierunkach studiów medycznych i politechnicznych, takich jak: analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizyka, mechatronika, budownictwo, architektura, analityka medyczna, biotechnologia, fizjoterapia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny.


Charakterystyka klas Charakterystyka klas