Ciekawostki z historii i współczesności III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie

  • Po odzyskaniu niepodległości w budynku przy ul. Dąbrowskiego 75. stacjonował 27. Pułk Piechoty, który powstał 11 listopada 1918 roku. Rekrutował się on  z członków Polskiej Organizacji Wojskowej, legionistów i dawnych oficerów carskich. Brał on udział w walkach o granice II RP  na froncie ukraińskim i cieszyńskim.

  • Po wybuchu II wojny światowej, już we wrześniu 1939 r., przetrzymywano czasowo w koszarach  wziętych do niewoli niemieckiej  żołnierzy polskich. W dramatyczny dzień 4 września 1939 r. (tzw. krwawy poniedziałek) ulokowano w tym miejscu także cywilnych częstochowskich zakładników. Sytuacja zmieniła się w 1941 r. – koszary otoczono potrójnym drutem kolczastym i postawiono wieżyczki wartownicze.

  • W budynku przy ul. Dąbrowskiego 75. po roku 1949  funkcjonowały: Szkoła Pielęgniarek PCK, Szkoła Asystentek PCK, Państwowe Liceum Felczerskie, Państwowa Szkoła Położnych, Państwowe Liceum Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa  oraz  Liceum Medyczne.

  • Pod kierunkiem dra Władysława Biegańskiego został w roku 1909 opracowany i wydany obszerny „Przewodnik po Częstochowie i okolicy”. Założona została również Biblioteka i Muzeum Krajoznawcze.

  • Dr Władysław Biegański w ciągu 35 lat napisał ok. 120 prac z dziedziny medycznej oraz filozoficznej.

  • III LO im. dra Władysława Biegańskiego od roku 1998 może się poszczycić liczbą 20 stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

  • Absolwenci III LO im. dra Władysława Biegańskiego realizują się w różnych  dziedzinach życia zawodowo – społecznego i w najrozmaitszych pasjach: innowacyjne szkolenia liderów, działalność polityczna i samorządowa, dziennikarstwo i publicystyka, modeling, sport, muzyka i taniec, malarstwo, nowoczesne technologie.