Pedagog szkolny

Zmiany w formie świadczenia pomocy- psychologiczno- pedagogicznej:

Informacja od pedagoga szkolnego:

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wydłużającym się okresem społecznej izolacji oraz w związku z tym, że niestety nie mamy możliwości bezpośredniego kontaktu, chciałabym Państwa poinformować o możliwości kontaktu w formie zdalnej.

Potrzebę konsultacji proszę kierować poprzez dziennik elektroniczny. Tam możemy umówić się na różne, dogodne formy kontaktu (dziennik/ wiadomość, rozmowa telefoniczna lub kontakt poprzez platformę MS Teams za pomocą czatu lub wideo rozmowy).

W razie potrzeby istnieje również możliwość nawiązania kontaktu z psychologiem, psychoterapeutą czy doradcą zawodowym- chętnie pomogę i zorganizuję spotkanie zdalne.
Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z konsultacji, porozmawiać lub o coś zapytać, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną, z pracownikami poradni bądź do korzystania z ogólnodostępnej pomocy psychologicznej w Częstochowie/ Polsce– (informacja w zakładce instytucje i telefony pomocowe).

Jednocześnie informuję, że został uruchomiony przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną punkt konsultacji on- line (kontakt z koordynatorką z poradni, panią Ewą Przesłańską, psychoterapeutką przez pedagoga szkolnego lub telefonicznie z poradnią – tel: 739 212 739.

Kontynuowane będą również w formie zdalnej konsultacje z doradcą zawodowym. Uczniowie, którzy dotychczas zgłosili chęć udziału w indywidualnych konsultacjach zostaną osobiście poinformowani o terminie i formie kontaktu z koordynatorką z Centrum Informacji Zawodowej psychologiem, p. Anetą Kubiak. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy mogą nadal się zgłaszać poprzez kontakt ze mną lub telefonicznie z CIZ- tel: 533-377-180 .

Kochani, wierzę w to, że w spokoju i zdrowiu przetrwamy ten ciężki dla nas wszystkich czas. Pomimo barku możliwości bezpośrednich kontaktów zachęcam wszystkich, całą społeczność szkolną do kontaktów z wykorzystaniem multimediów. Razem będzie nam łatwiej przetrwać ten trudny okres.

Pedagog szkolny,
Aleksandra Wierus.

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Dzień tygodnia mgr Marta Dudzińska
Poniedziałek 900– 1600 (15.00- 16.00 konsultacje dla rodziców)
Wtorek 800– 1400
Środa 800– 1300
Czwartek 900– 1500
Piątek 800– 1200

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Dzień tygodnia mgr Aleksandra Wierus
Poniedziałek 800– 1400
Wtorek 800– 1500
Środa 1200– 1730 (16.30- 17.30 konsultacje dla rodziców)
Czwartek 800– 1500
Piątek 800– 1300

Instytucje i telefony pomocowe

Współpraca z Zespołem Poradni psychologiczno- pedagogicznych w Częstochowie

Pedagog szkolny poleca

Doradztwo zawodowe