Pedagog szkolny

Zmiany w formie świadczenia pomocy- psychologiczno- pedagogicznej:

Informacja od pedagoga szkolnego:

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wydłużającym się okresem społecznej izolacji oraz w związku z tym, że niestety nie mamy możliwości bezpośredniego kontaktu, chciałabym zaproponować możliwość kontaktu z wykorzystaniem multimediów.
Gdyby ktoś z Państwa, lub ktoś z Was- drodzy Uczniowie i Uczennice potrzebował konsultacji, pomocy czy chociażby rozmowy, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Proponowane formy kontaktu to: rozmowa telefoniczna, poczta elektroniczna, Messenger- czat lub wideo rozmowa. Szczegóły w zakładce pedagog szkolny.
Zachęcam również do korzystania w razie potrzeby ze specjalistycznej, ogólnodostępnej pomocy psychologicznej w Częstochowie/ Polsce- (informacja w zakładce instytucje i telefony pomocowe).
Jednocześnie informuję, że został również uruchomiony punkt konsultacji on- line przez naszą koordynatorkę z Poradni psychologiczno- pedagogicznej: psychoterapeutkę, p. Ewę Przesłańską (kontakt z p. psychoterapeutką przez pedagoga szkolnego) bliższe informacje odnośnie funkcjonowania poradni w zakładce poradnia psychologiczno- pedagogiczna.
Kochani, wierzę w to, że w spokoju i zdrowiu przetrwamy ten ciężki dla nas wszystkich czas. Pomimo braku możliwości bezpośrednich kontaktów (o co Was serdecznie proszę-zostańcie w domu😊), zachęcam wszystkich, całą społeczność szkolną do kontaktów z wykorzystaniem multimediów. Razem będzie nam łatwiej przetrwać ten trudny okres.

Pedagog szkolny,
Aleksandra Wierus.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Dzień tygodnia mgr Aleksandra Wierus
Poniedziałek 800– 1300
Wtorek 800– 1330
Środa 800– 1300
Czwartek 900– 1400
Piątek 800– 1230

Terminy konsultacji z psychologiem na terenie szkoły – I SEMESTR:

Psycholog: mgr Natalia Borecka

Miesiąc Data/ godziny konsultacji
Październik 16.10. 2017
godzina: 10.30- 12.00
Listopad 13.11. 2017
godzina: 10.00- 12.00
Grudzień 11.12. 2017
godzina: 10.00- 12.00
Styczeń 15.01. 2018
godzina: 10.00- 12.00

Terminy konsultacji z doradcą zawodowym na terenie szkoł:

Doradca: mgr Aneta Słowińska
w godzinach: 9.00 – 12.00

Miesiąc Data/ godziny konsultacji
Październik 10.10.2017
Listopad 7.11.2017
Grudzień 5.12.2017
Styczeń 9.01.2018
Luty 13.02.2018
Marzec 13.03.2018
Kwiecień 10.04.2018

 

Adresy stron internetowych pomocne przy planowaniu Twojej dalszej ścieżki kariery zawodowej

Strony internetowe ważne dla nauczyciela i ucznia

Pomocne telefony

CZĘSTOCHOWSKIE PLACÓWKI POMOCNE W RÓŻNYCH PROBLEMACH ŻYCIOWYCH I WYCHOWAWCZYCH

Współpraca z poradniami, -konsultacje