Współpraca z Zespołem Poradni psychologiczno- pedagogicznych w Częstochowie

Nasza szkoła współpracuje z:

 1. Poradnią psychologiczno- pedagogiczną nr 2 znajdującą się przy ulicy Kosmowskiej 5 (dzielnica Północ) w Częstochowie
  • Telefon: (34) 362 24 24 lub 739 212 739
  • Strona internetowa poradni: http://zppp.ids.czest.pl/
  • E-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
  • Poradnia czynna w godz. 7.30 – 18.00 (poniedziałek – czwartek), 7.30 – 15.30 (piątek). Sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.00.
 2. Centrum Informacji Zawodowej- (CIZ)- znajdującym się przy ulicy ul. Łukasińskiego 40 (Budynek liceum im. Dąbrowskiego)

  • Telefon: (034) 361 93 92, lub 533-377-180
  • Strona internetowa centrum: http://ciz.ids.czest.pl/
  • E- mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
  • Poradnia czynna w godz. 7.30 – 18.00 (poniedziałek – czwartek), 7.30 – 15.30 (piątek). Sekretariat czynny w godz. 7.30 – 15.00.

W przypadku ewentualnych zmian terminów lub godzin konsultacji informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

Koordynator z ramienia poradni psychologiczno- pedagogicznej:

Koordynatorem współpracy z ramienia Poradni psychologiczno- pedagogicznej w Częstochowie jest w naszej szkole psychoterapeutka, p. Ewa Przesłańska.

Godziny pracy koordynatora:
• Poniedziałek- godz. 14.00 – 18.00
• Wtorek- godz. 9.00 – 13.00
• Środa- godz. 14.00 – 18.00
• Czwartek- godz. 9.00 – 13.00
• Piątek- godz. 8.00 – 12.00


Konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą na terenie szkoły:

Konsultacje z psychoterapeutą (dla uczniów, rodziców i nauczycieli):
W związku z sytuacją epidemiologiczną i zdalną pracą poradni konsultacje z psychologiem/ psychoterapeutą możliwe są jedynie w formie zdalnej. Chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem pedagoga szkolnego lub poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.

Formularze i wzory dokumentów poradnianych do pobrania:

http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Koordynator z ramienia Centrum Informacji Zawodowej:

Koordynatorem współpracy z ramienia Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie jest w naszej szkole psycholog, p. Aneta Kubiak

Godziny pracy koordynatora:
• Poniedziałek- godz. 8.00 – 12.00
• Wtorek- godz. 14.00 – 18.00
• Środa- godz. 8.00 – 12.00
• Czwartek- godz. 8.00 – 12.00
• Piątek- godz. 11.00 – 15.00

 

Konsultacje z doradcą zawodowym na terenie szkoły:

Konsultacje z doradcą zawodowym (dla uczniów, rodziców i nauczycieli) w związku z sytuacją epidemiologiczną i zdalną pracą poradni konsultacje z doradcą możliwe są jedynie w formie zdalnej. Uczniowie, którzy dotychczas zgłosili chęć udziału w indywidualnych konsultacjach zostaną osobiście poinformowani o terminie i formie konsultacji. Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy pomocy mogą nadal zgłaszać się za pośrednictwem pedagoga lub poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.