Samorząd uczniowski

Przewodniczący:
Filip Bąk kl. 3b

Zastępca Przewodniczący Samorządu:
Oboński Wojciech kl. 2f
Maja Myśliwiec kl. 2b
Patryk Kozłowski kl.1a / p
Hubert Hutny kl. 1a / g
Weronika Nocoń kl. 1d / g
Igor Droś kl. 1b / p
Piotr Jaworski kl. 1c / g
Maksym Klajnowski 2d
Olga Rubik kl. 3c
Adam Bązi kl. 2a
Monika Grzyb kl. 3f
Amelia Klepka kl. 1d / g
Paweł Juchnik kl. 2c
Angelika Pieniak kl. 1c / g
Julia Sowa kl. 2e

 

Regulamin i postanowienia samorządu:
Statut samorządu szkolnego

Opiekunowie Samorządu:
mgr Magdalena Borowiecka
mgr Magdalena Otrębska
mgr Monika Wojtal

Kontakt z samorządem: 
Adres email: samorzadlobieganski@gmail.com

 

Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego