Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 16 października 2019 roku w Zespole Szkół im. dr Władysława Biegańskiego III Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
1. mgr Magdalena Borowiecka
2. mgr Magdalena Otrębska
3. mgr Monika Wojtal

Samorząd Uczniowski:
Przewodniczący Samorządu:
1 Filip Bąk kl. 3b

2. Oboński Wojciech kl. 2f
3. Maja Myśliwiec kl. 2b
4. Patryk Kozłowski kl.1a / p
5. Hubert Hutny kl. 1a / g
6. Weronika Nocoń kl. 1d / g
7. Igor Droś kl. 1b / p
8. Piotr Jaworski kl. 1c / g
9. Maksym Klajnowski 2d
10. Olga Rubik kl. 3c
11. Adam Bązi kl. 2a
12. Monika Grzyb kl. 3f
13. Amelia Klepka kl. 1d / g
14. Paweł Juchnik kl. 2c
15. Angelika Pieniak kl. 1c / g
16. Julia Sowa kl. 2e

Gratulujemy!!!