ZARZĄDZENIE nr 19/2021- dotyczące realizacji zdalnego nauczania w szkole

ZARZĄDZENIE nr 19/2021 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2021r. dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 13.12.2021r., poz. 2301, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam […]

„Strategia Terytorialnego Subregionu Północnego na lata 2021-2027”

Urząd Miasta Częstochowy przystąpił do opracowania „ Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027″. Do udziału w tworzeniu tego dokumentu zostali zaproszeni mieszkańcy miasta Częstochowa oraz całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Państwa opinia wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na kształtowania lokalnej polityki społecznej miasta na kolejne lata. Link […]

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje że z dniem 1 września 2021 roku uruchamia procedurę udzielania pomocy materialnej- stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie […]

Artykuł z Gazety Wyborczej

„Ósmoklasiści szturmują częstochowskie licea, a najbardziej „Biegańskiego”. Z techników najchętniej wybierają TZN” Dorota Steinhagen 24 czerwca 2021 | 06:00 Link do artykułu Częstochowa, LO im. Sienkiewicza, 16 lipca 2019 r. Wywieszone listy z nazwiskami zakwalifikowanych do poszczególnych klas (GRZEGORZ SKOWRONEK) W piątek koniec niezwykle trudnego roku szkolnego. Ósmoklasiści, zanim zaczną wakacje, muszą się jeszcze postarać […]