Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami: • oddziały II – 21.09.2020 r. godz. 17.00 • oddziały III – 22.09.2020 r. godz. 17.00 W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 19 – proszę o zachowanie zalecanych standardów bezpieczeństwa (maseczki ochronne, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, własne długopisy). Dyrektor szkoły dr Jan Randak

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021 Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Druki do stypendium szkolnego dostępne są na stronie internetowej szkoły. Wnioski […]

Organizacja pracy III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie od 1 września 2020r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I Zasady ogólne • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. • Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. • Osoby z zewnątrz, pragnące załatwić sprawę w szkole są rejestrowane w książce wejść na […]

Matura 2020 r.

WYTYCZNE do przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 j. polski 2020- cz. pisemna matematyka 2020- cz. pisemna j. angielski 2020- cz. pisemna j. niemiecki 2020- cz. pisemna biologia 2020- cz. pisemna chemia 2020- cz. pisemna filozofia 2020- cz. pisemna fizyka 2020- cz. pisemna geografia 2020- cz. pisemna historia 2020- cz. pisemna informatyka 2020- cz. pisemna WOS 2020- […]

ZARZĄDZENIE NR 7 dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/05/2020 z dnia 21 maja 2020r. dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły 1. Od 25 maja 2020r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbywać się będą konsultacje […]