Jubileuszowe obchody 25–lecia III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Jubileuszowe obchody 25 – lecia III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zainaugurowane zostały poświęceniem sztandaru szkoły w dniu 19 października 2018 r. o godz. 12.00.

Sztandar – jak podkreślił Dyrektor Szkoły, dr Jan Randak – „jest symbolem wartości, będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły”. Ceremoniału poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Andrzej Nieznański. W poświęceniu sztandaru wzięli udział uczniowie III LO wraz nauczycielami.

 

W dniu 20 października o godz. 8.30 sprawowana była Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w intencji Społeczności III LO im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie.

O godz. 10.00 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości jubileuszowej, w której wziął udział Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk oraz Grono dostojnych Gości – w tym przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, Absolwenci „Biegana” oraz Społeczność III LO.

W głównej części obchodów jubileuszowych miało miejsce przekazanie sztandaru szkoły Społeczności Uczniowskiej przez Radę Rodziców. Po raz pierwszy w historii szkoły przyjęto od przedstawicieli uczniów III LO ślubowanie na sztandar szkoły.

Część oficjalną uroczystości zwieńczył koncert wspomnieniowy, przygotowany przez mgr Elżbietę Wilk – Cupriak we współpracy z dr Magdaleną Pluskotą, a poprowadzony przez Absolwentów Agata Geisler i Szymona Sobola.

W Auli szkolnej na tę okoliczność zorganizowana została kawiarenka. Przybyli Goście, a zwłaszcza Absolwenci III LO mieli możliwość zatrzymania się nad wspólnie przeżytymi w szkole chwilami. Wspomnienia pogłębiane były lekturą kronik szkolnych z lat 1993 – 2018. W Auli istniała również możliwość pozostawienia wpisu pamiątkowego w przygotowanej na tę okoliczność księdze.