Działania projektowe w Chorwacji

OPIS MOBILNOŚCI W CHORWACJI

W dniach 19.11.2018-23.11.2018 grupa 6 uczennic z klasy 1e, 2f i 2c III LO uczestniczyła w wymianie młodzieżowej w Dakovie (Chorwacja) w ramach projektu Erasmus+  KA229 o tytule:  Entrepreneurial Young Citizens Of Modern Europe, którego koordynatorem jest  nauczycielka języka angielskiego, Agnieszka Janiszewska.
Cała międzynarodowa grupa projektowa (z Polski, Hiszpanii, Węgier i Chorwacji) została  przywitana w Urzędzie Miasta Dakovo przez Pana Burmistrza i jego zastępcę. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia wyruszyliśmy na krótki spacer po miasteczku, a następnie udaliśmy się do szkoły (EKONOMSKA SKOLA BRACA RADIC), gdzie w szkolnej bibliotece Pani Dyrektor Snieżana Marić, a także chorwacki koordynator projektu, Pani Zlata Hrzeniak przywitały wszystkich uczniów i opiekunów oraz przeprowadziły ćwiczenia, mające na celu zintegrowanie uczestników, a także rozwijanie umiejętności autoprezentacji i umiejętności językowych. Tego dnia wszystkie grupy zaprezentowały swoje miasta i szkoły w przygotowanych przez siebie prezentacjach i filmikach. Nasza polska grupa przedstawiła Częstochowę za pomocą prezentacji, a szkołę w filmiku nagranym przez uczestników projektu. Odbyły się także warsztaty, związane z poszczególnymi etapami zakładania firmy. Warsztaty te były bardzo istotnym punktem podczas pierwszej mobilności w projekcie, gdyż jego celem jest tworzenie w każdej szkole uczestniczącej w projekcie, tzw.mini-companies, ukierunkowanych na cel prospołeczny. Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych wspólnie planując nazwę, logo, cel i organizację firmy. Komunikacja przebiegała w języku angielskim.
Podczas pierwszego dnia, jak i następnych, uczestnicy projektu rozwijali umiejętności językowe, pracę w zespole międzynarodowym, umiejętności organizacyjne, kreatywność, a także umiejętność autoprezentacji.
W kolejnych dniach, równie intensywnych jak pierwszy uczestnicy projektu Erasmus realizowali niezwykle interesujący program, przygotowany przez chorwackich gospodarzy. Jako, że celem mobilności EQUAL, YET UNIQUE (Równi, chociaż niezwykli) było rozwinięcie u uczestników projektu umiejętności i postaw przedsiębiorczych, ukierunkowanych na cel społeczny, uczestniczyliśmy w zajęciach odbywających się w organizacjach pozarządowych w Dakovie, takich jak Nazor, Amadea, Naven i Przedszkole Montessori. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach wraz z  niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi, a także z osobami starszymi. Wspólne wykonywane zadań, np. malowanie, tworzenie puzzli, wykonywanie dekoracji świątecznych, pakowanie prezentów, a także wspólne spędzanie czasu miało na celu uwrażliwienie młodego człowieka na otaczający świat i rozwinięcie postaw prospołecznych. Metoda Montessori, z którą mieliśmy możliwość zapoznać się w instytucji Sunćev sjaj Nazaret, uświadomiła nam jak ważne jest wspieranie samodzielności, zapewnienie odpowiednich warunków nie tylko dziecku, ale każdemu człowiekowi,  tak aby jego potencjał emocjonalny, intelektualny i społeczny rozwijał się odpowiednio. Tak ukształtowany człowiek jest w stanie poszukiwać wiedzy, rozwijać umiejętności i uczestniczyć aktywnie w środowisku.
Projekt dał uczestnikom możliwość rozwinięcia kompetencji interkulturowych. Pracując w międzynarodowych grupach i doświadczając nowych sytuacji uczniowie nabyli umiejętności dostrzegania związku między kulturą własną a obcą, a także różnic, które uczą tolerancji i pokonują stereotypy. Poznaliśmy fragment historii i kultury obszaru historycznego zwanego Sławonią, w którym położone  jest Dakovo. Zwiedziliśmy Katedrę św. Piotra w Dakovie, Diocese Muzeum, a także Dakovśtine Muzeum. W ostatnim dniu uczestniczyliśmy w ycieczce po regionie Sławonii, mając możliwość zobaczenia miasta Osijek, z jego zabytkową zabudową architektoniczną, zwiedzenia muzeum poety I. Kozaraca, muzeum D.Tadijanovića w mieście Slawonski Brod, w którym wzięliśmy także udział w spotkaniu młodzieży, pt. Dijalog s Gradanima z reprezentantami chorwackimi w Unii Europejskiej.
Wzbogaceni o ciekawe wrażenia, umiejętności językowe i przedsiębiorcze, nabyte  w warsztatach, oraz nowe przyjaźnie wróciliśmy do szkoły, gotowi do kontynuowania pracy nad projektem.