Erasmus +

Nasze liceum bierze udział w programie Erasmus+ Akcja KA 229  w projekcie pod tytułem: „Młodzi przedsiębiorczy obywatele nowoczesnej Europy” (Entrepreneurial Young Citizens of Modern Europe).Koordynatorem projektu jest szkoła hiszpańska z Malagi, a szkołami partnerskimi- szkoła węgierska w Budapeszcie, szkoła chorwacka z miejscowości Dakovo, a także nasze III LO, w którym funkcję koordynatora sprawuje nauczycielka języka […]

Działania projektowe w Chorwacji

OPIS MOBILNOŚCI W CHORWACJI W dniach 19.11.2018-23.11.2018 grupa 6 uczennic z klasy 1e, 2f i 2c III LO uczestniczyła w wymianie młodzieżowej w Dakovie (Chorwacja) w ramach projektu Erasmus+  KA229 o tytule:  Entrepreneurial Young Citizens Of Modern Europe, którego koordynatorem jest  nauczycielka języka angielskiego, Agnieszka Janiszewska. Cała międzynarodowa grupa projektowa (z Polski, Hiszpanii, Węgier i […]

Dokumenty

OŚWIADCZENIE RODZICÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW W KRÓTKOTERMINOWYCH WYMIANACH UCZNIÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO ZAŚWIADCZENIE O POBRANIU ZALICZKI