Uroczystość wręczenia świadectw w klasach trzecich

Uroczystość wręczenia świadectw w klasach trzecich