Działania projektowe w Polsce

Działania projektowe w Polsce

Erasmus + w III LO
Kwiecień 2019 roku był długo wyczekiwanym miesiącem dla uczestników projektu Erasmus w naszej szkole. A to stąd, iż dniach 9.04.2019-12.04.2019 gościliśmy uczestników projektu Erasmus + KA229 pt. Przedsiębiorczy Młodzi Obywatele Nowoczesnej Europy z Węgier, Chorwacji i Hiszpanii. Bardzo napięty program czterodniowej mobilności zawierał różnorodne warsztaty, a także treści kulturowe. Pierwszego dnia cała międzynarodowa grupa projektowa (z Polski, Hiszpanii, Węgier i Chorwacji) została przywitana w szkole przez Pana Dyrektora dr Jana Randaka, a także Panią Magdalenę Dębską, Naczelnik Wydziału Edukacji w Częstochowie. Po zajęciach integracyjnych, prezentacjach szkół, miast i tzw. mini-companies, które są istotnym elementem naszego projektu, cała grupa projektowa wzięła udział w warsztatach kreatywności, a po nich w warsztatach z dziećmi z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie, a także nauce poloneza. W tym pierwszym dniu odwiedziła nas lokalna Telewizja Orion i Radio Fiat (pod tymi linkami są nagrania: http://www.tvorion.pl/index.php… i http://fiat.fm/info/erasmus-w-iii-lo/?fb) Podczas następnych dni grupa projektowa uczestniczyła w twórczych i niezwykle wzruszających warsztatach z osobami niepełnosprawnymi w Fundacji Oczami Brata, w warsztatach z marketingu, w zajęciach prowadzonych przez streetworkerów z organizacji Agape, a także spotkaniu z lokalnym przedstawicielem WOŚPu. Oficjalna część projektu została zakończona uroczystą kolacją w restauracji, podczas której Pan Dyrektor wręczył certyfikaty wszystkim uczestnikom projektu.W ostatnim dniu mobilności odbyła się wycieczka do Krakowa. Deszczowa pogoda w Krakowie odzwierciedliła towarzyszący nam głęboki smutek z powodu zakończenia intensywnego programu Erasmus realizowanego w naszej szkole. Był to ostatni dzień, który wzmocnił nawiązane międzynarodowe więzi przyjaźni pomiędzy uczniami i nauczycielami.
Koordynator szkolny projektu, Agnieszka Janiszewska, składa podziękowania lokalnym organizacjom pozarządowym za współpracę i pomoc w organizacji warsztatów: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Fundacji Oczami Brata, Agape, WOŚP i Fundacji Dla Rozwoju.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie szkoły w zakładce Erasmus+.

Upowszechnianie projektu w mediach