Projekt Erasmus+ Embracing our European cultural heritage – „United in diversity” (Zjednoczeni w różnorodności)

Projekt Erasmus+ Embracing our European cultural heritage – „United in diversity” (Zjednoczeni w różnorodności)

Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w programie Erasmus+ Akcja KA 229 w projekcie pod tytułem: „Zjednoczeni w różnorodności” (tytuł w języku angielskim: Embracing our European Cultural Heritage-‘’ United in Diversity’’). Koordynatorem projektu jest szkoła niemiecka z Heindenheim, a szkołami partnerskimi- szkoła hiszpanska w Pinto (niedaleko Madrytu), a także nasze III LO im. dr Wł. Biegańskiego, w którym funkcję koordynatora sprawuje nauczycielka języka angielskiego Agnieszka Janiszewska. Erasmus+ to projekt dwuletni (od 1.09.2019 do 31.08.2021), którego celem jest rozwijanie świadomości i wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego naszego regionu, a także dziedzictwa kulturowego Europy. Produktem końcowym będzie aplikacja stanowiąca międzykulturowy przewodnik turystyczny po naszych regionach, podkreślając w ten sposób europejskie dziedzictwo kulturowe. W tym celu uczniowie będą skupiać się na historii, architekturze i muzyce. Podczas realizacji projektu na platformie eTwinning, za który jest odpowiedzialna nasza szkoła, uczniowie będą mieć możliwość doskonalenia umiejętności językowych, a także rozwijania wiedzy z zakresu tematyki projektu. Grupa uczniów uczestnicząca w projekcie, oprócz systematycznej pracy projektowej, będzie brać udział w kilkudniowych wyjazdach do Niemiec i Hiszpanii, a w czerwcu 2020 będzie gościć uczniów z tych krajów.