ZARZĄDZENIE nr 8/10/2020 dot. obowiązku noszenia maseczek i przyłbic na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 8/10/2020

z dnia 09 października 2020r.

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

dotyczące: obowiązku noszenia maseczek i przyłbic na terenie szkoły

Od dnia 12 października 2020r. zarządzam obowiązek noszenia maseczek-przyłbic przez wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły czyli nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi.
Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu reżimu sanitarnego przewidzianego w okresie pandemii.

dr Jan Randak

Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie