STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje że z dniem 1 września 2021 roku uruchamia procedurę udzielania pomocy materialnej- stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł. netto.
Wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego należy składać do 13 września 2021 roku do księgowości szkoły.
Druki do stypendium szkolnego dostępne są poniżej:

Oświadczenie osoby dochód ryczałt 2021_2022

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie osoby praca dorywcza2021_2022

Wniosek Stypandium szkolne 2021_2022pdf

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2021_2022

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej

Zaświadczenie o dochodach-ETAT

Zaświadczenie zajęcia W-f 1. pdf