„Strategia Terytorialnego Subregionu Północnego na lata 2021-2027”

Urząd Miasta Częstochowy przystąpił do opracowania „ Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027″.

Do udziału w tworzeniu tego dokumentu zostali zaproszeni mieszkańcy miasta Częstochowa oraz całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Państwa opinia wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na kształtowania lokalnej polityki społecznej miasta na kolejne lata.

Link do strony internetowej