ZARZĄDZENIE nr 19/2021- dotyczące realizacji zdalnego nauczania w szkole

ZARZĄDZENIE nr 19/2021

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie

z dnia 14 grudnia 2021r.

dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 13.12.2021r., poz. 2301,
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam :

1. od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. zajęcia lekcyjne realizowane są w sposób zdalny

2. zajęcia lekcyjne realizowane są na platformie Microsoft Teams

3. zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z zasadami ujętymi w „Organizacji pracy III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022”, obowiązującymi od dnia 1 września 2021r.

4. nauczyciele uczący w oddziałach trzecich po gimnazjum, zapewnią w szkole uczniom konsultacje indywidualne lub grupowe

5. biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z ustalonym harmonogramem

6. pedagog szkolny funkcjonuje na terenie szkoły, zgodnie z ustalonym harmonogramem

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie