ZARZĄDZENIE nr 20 dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole

ZARZĄDZENIE nr 20

dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie

z dnia 26 stycznia 2022r.

dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26.01.2022r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.186) zarządzam:

1. od dnia 27 stycznia 2022r. do końca ferii zimowych zajęcia lekcyjne realizowane są w formie zdalnej

2. zajęcia lekcyjne realizowane są na platformie Microsoft Teams

3. zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z zasadami ujętymi w „Organizacji pracy III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022”, obowiązującymi od dnia 1 września 2021r.

4. nauczyciele uczący w oddziałach trzecich po gimnazjum, zapewnią w szkole uczniom konsultacje indywidualne lub grupowe

5. biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z ustalonym harmonogramem

6. pedagog szkolny funkcjonuje na terenie szkoły, zgodnie z ustalonym harmonogramem

7. nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z planem lekcji (uczeń może uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez oddział)

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie