SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Szanowni Państwo

Rodzice / Opiekunowie
Nauczyciele
Drodzy Uczniowie
Pracownicy Administracji
i Obsługi

W związku z działaniami wojennymi , jakie objęły kraj naszego sąsiada Ukrainę – Urząd Miasta w Częstochowie ogłosił zbiórkę pomocy w terminie: 28.02.2022r. – 18.03.2022r. i zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie akcji.
Pomoc zostanie przekazana do miast współpracujących z Częstochową na terenie Ukrainy.
Ze względu na brak rozeznania, jakie są najpilniejsze potrzeby ludności na Ukrainie, proponuję zbiórkę pieniężną.

Środki pieniężne należy przekazać na konto :
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie
Bank Ochrony Środowiska
85 1540 1014 2101 9140 9533 0001
z dopiskiem – „Pomoc dla Ukrainy”

Samorząd Szkolny na terenie szkoły organizował będzie również zbiórkę pieniężną. Wszystkie środki finansowe zebrane w naszej szkole w okresie: od 28.02.2022r. do 18.03.2022r. zostaną przekazane do punktu zbiorczego w Częstochowie, wskazanego przez UM w Częstochowie.
Serdecznie proszę Państwa o wykazanie również gestów solidarności i pomoc w tym dramatycznym czasie z narodem ukraińskim.

Z wyrazami szacunku

dr Jan Randak
Dyrektor Szkoły