SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Szanowni Państwo Rodzice / Opiekunowie Nauczyciele Drodzy Uczniowie Pracownicy Administracji i Obsługi W związku z działaniami wojennymi , jakie objęły kraj naszego sąsiada Ukrainę – Urząd Miasta w Częstochowie ogłosił zbiórkę pomocy w terminie: 28.02.2022r. – 18.03.2022r. i zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie akcji. Pomoc zostanie przekazana do miast współpracujących z Częstochową na […]

ZARZĄDZENIE nr 20 dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole

ZARZĄDZENIE nr 20 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 26 stycznia 2022r. dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26.01.2022r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.186) […]

ZARZĄDZENIE nr 19/2021- dotyczące realizacji zdalnego nauczania w szkole

ZARZĄDZENIE nr 19/2021 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2021r. dotyczy – realizacji zdalnego nauczania w szkole Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 13.12.2021r., poz. 2301, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam […]

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje że z dniem 1 września 2021 roku uruchamia procedurę udzielania pomocy materialnej- stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie […]