ZARZĄDZENIE NR 7 dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/05/2020 z dnia 21 maja 2020r. dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły 1. Od 25 maja 2020r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbywać się będą konsultacje […]

Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020

ZARZĄDZENIE nr 6/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020 § 1 W związku ze zmianami w harmonogramie matur dniach 4,5,6 maja 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zdalnie/na odległość. § 2 Dni 8,9,10 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. […]

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 5/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r. § 1 Proszę na e-mail szkolny przesyłać treści nauczania i formy weryfikacji. § 2 W dzienniku elektronicznym proszę przesłać informacje uczniom i rodzicom, odnośnie treści […]

Zarządzenie w sprawie zmiany planu lekcji

ZARZĄDZENIE nr 4/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zmiany planu lekcji § 1 Od dnia 27 kwietnia 2020r. następuje zmiana planu zajęć lekcyjnych. § 2 Proszę uczniów i nauczycieli o zapoznanie się z nowym planem lekcji. § 3 Wychowawcy klas dokonują zmiany planu w dzienniku […]

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole

ZARZĄDZENIE nr 3/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole § 1 Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dniem 20 kwietnia 2020 r. wprowadza dziennik elektroniczny, który będzie funkcjonował do końca roku szkolnego 2019/2020. § 2 […]