ZARZĄDZENIE nr 12/11/2020- dotyczy zmian w kalendarzu szkolnym

ZARZĄDZENIE nr 12/11/2020 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 30 listopada 2020r. dotyczy – zmian w kalendarzu szkolnym Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020r., poz. 2011, wprowadza się zmianę w kalendarzu szkolnym, dotyczącą terminu ferii zimowych, które trwać będą w […]

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2020/2021

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie W związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczne wybory do Samorządu Szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbyły się w formie zdalnej, z wykorzystaniem formularza Office 365. Respondenci mogli wybierać spośród 25 kandydatów. Każdy z głosujących mógł […]

ZARZĄDZENIE nr 11/10/2020 z dnia 16 października 2020r. w sprawie zdalnego nauczania

ZARZĄDZENIE nr 11/10/2020 dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dnia 16 października 2020r. w sprawie zdalnego nauczania Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16.10.2020r., poz. 1830 oraz ze względu na aktualną sytuację epidemiczną od dnia 19 października 2020r. do odwołania zarządzam prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych w formie […]

ZARZĄDZENIE nr 8/10/2020 dot. obowiązku noszenia maseczek i przyłbic na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 8/10/2020 z dnia 09 października 2020r. dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dotyczące: obowiązku noszenia maseczek i przyłbic na terenie szkoły Od dnia 12 października 2020r. zarządzam obowiązek noszenia maseczek-przyłbic przez wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły czyli nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi. Jednocześnie przypominam […]

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami: • oddziały II – 21.09.2020 r. godz. 17.00 • oddziały III – 22.09.2020 r. godz. 17.00 W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 19 – proszę o zachowanie zalecanych standardów bezpieczeństwa (maseczki ochronne, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, własne długopisy). Dyrektor szkoły dr Jan Randak

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021 Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto. Druki do stypendium szkolnego dostępne są na stronie internetowej szkoły. Wnioski […]

Organizacja pracy III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie od 1 września 2020r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I Zasady ogólne • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. • Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. • Osoby z zewnątrz, pragnące załatwić sprawę w szkole są rejestrowane w książce wejść na […]