Organizacja pracy III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie od 1 września 2020r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I Zasady ogólne • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. • Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. • Osoby z zewnątrz, pragnące załatwić sprawę w szkole są rejestrowane w książce wejść na […]

ZARZĄDZENIE NR 7 dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły

ZARZĄDZENIE nr 7/05/2020 z dnia 21 maja 2020r. dr Jana Randaka Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dotyczące umożliwienia tegorocznym maturzystom oraz uczniom klas I i II konsultacji na terenie szkoły   1. Od 25 maja 2020r. na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie odbywać się będą […]

Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020

ZARZĄDZENIE nr 6/04/2020Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020   § 1 W związku ze zmianami w harmonogramie matur dniach 4,5,6 maja 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zdalnie/na odległość. § 2 Dni 8,9,10 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. […]

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 5/04/2020 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie dr Jana Randaka w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r. § 1 Proszę na e-mail szkolny przesyłać treści nauczania i formy weryfikacji. § 2 W dzienniku elektronicznym proszę przesłać informacje uczniom i rodzicom, odnośnie treści […]