Komunikat nr 2

KOMUNIKAT nr 2

dla Rodziców i Uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie, dotyczący realizacji zajęć dydaktycznych w okresie: 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

1. Realizacja podstawy programowej w ramach nauczania zdalnego / na odległość będzie realizowana dla każdego oddziału, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, opublikowanym na stronie domowej szkoły – www.lo3msz.czest.pl
2. Program, przez który będą realizowane jednostki lekcyjne /zgodnie z planem lekcji/ to – Discord. Za zgodą dyrektora szkoły dopuszcza się realizację jednostek lekcyjnych przez nauczycieli w innych programach (informację o danym programie młodzież otrzyma drogą e-mailową od nauczycieli).
3. Materiały do wykorzystania w jednostkach lekcyjnych przekazywane będą przez nauczycieli uczniom na e-maile, które założone zostały dla każdego oddziału w szkole.
4. Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem przez program – Skype.
5. Konsultacje indywidualne uczniów z nauczycielami odbywać się będą z wykorzystaniem programu Skype (dopuszcza się inne formy konsultacji).
6. Do realizacji podstawy programowej należy wykorzystywać materiały polecane przez MEN na stronie www.men.gov.pl , na stronie CKE – www.cke.gov.pl
7. Młodzież od wychowawców otrzyma drogą e-mailową dostęp do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
8. Pytania dotyczące realizacji podstawy programowej należy kierować telefonicznie pod nr 34 361 11 81, e-mail – lo3@edukacja.czestochowa.pl , na komunikatory nauczycieli, przez program Skype, Facebook, Messenger, itp.
9. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób ich weryfikacji nauczyciele przekażą Rodzicom i Uczniom na e-maile klasowe.

Dyrektor Szkoły
dr Jan Randak