Materiały z przedmiotów do realizacji w domu

KOMUNIKAT nr 1

Droga Młodzieży

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach szkolnych – to czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zakażeń koronawirusem.
Przestrzegajcie wszystkich zaleceń.
Czas zawieszenia zajęć wykorzystajcie również do realizacji podstawy programowej, dlatego też przesyłam Wam zadania z poszczególnych przedmiotów do realizacji w domu.

Tematy jednostek lekcyjnych są umieszczone w linku – Nauczyciel uczący w danym oddziale/grupie.

Jednocześnie przesyłam link do serwisu ze zdalnymi lekcjami do realizacji w domu:

www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Życzę zdrowia, efektów w realizacji przedstawionych zadań. – Do zobaczenia w szkole!

Dyrektor Szkoły
dr Jan Randak

Borowiecka M. klasa 1ap grupa 1,2 j.angielski

Borowiecka M. klasa 1cg grupa 1 j.angielski

Borowiecka M. klasa 3b grupa 1 j.angielski

Borowiecka M. klasa 3b grupa 2 j.angielski

Borowiecka M. klasa 3c grupa 2 j.angielski

Czarnik M. TEMATY 1A.P

Czarnik M. TEMATY 2 A

Czarnik M. TEMATY 2 E

Czarnik M. TEMATY 3F

Czarnik M. TEMATY KL2 F

Czarnik M. TEMATY KL1C.P

Czerwik A. Tematy do realizacji

Górnicka A. klasa Ibp 16_03

Górnicka A. klasa Ibp 17_18_03

Górnicka A. klasa Ibp 20_03

Górnicka A. klasa Ibp 23_24_03

Górnicka A. klasa Ibp 25_03

Górnicka A. klasa Ibp

Górnicka A. klasa Idg_16_17_03

Górnicka A. klasa Idg_20_03

Górnicka A. klasa Idg_23_24_03

Górnicka A. klasa IIa_16_03

Górnicka klasa IIa_17_18_03

Górnicka A. klasa IIa_20_23_03

Górnicka A. klasa IIa_24_03

Górnicka A. klasa IIa_25_27_03

Górnicka A. klasa IIIb_16_03

Górnicka A. klasa IIIb_17_18_03

Górnicka A. klasa IIIb_19_03

Górnicka A. klasa IIIb_20_03

Górnicka A. klasa IIIb_23_03

Górnicka A. klasa IIIb_24_25_03

Górnicka A. klasa IIIf_17_18_03

Górnicka A. klasa IIIf_19_23_03

Górnicka A. klasa IIIf_25_26_03

Grzesiak A.

Imielska – Ciura C. Tematy lekcji 13.03.20 1ap

Imielska – Ciura C. Tematy lekcji 13.03.20 1cp

Imielska – Ciura C. Tematy lekcji 13.03.20 2b

Imielska – Ciura C. Tematy lekcji 13.03.20 3d

Imielska – Ciura C. Tematy lekcji 13.03.20 3e

Imielska – CiuraTematy lekcji 13.03.20 3f

Janas A.

Janiszewska A. język angielski

Kania D. kl. I.PP_lekcja.4

Kania D. kl._I_PP_Lekcja.2

Kania D. religia_kL.I. GIM

Kania D.religia_kL.I_PODST

Kania D. religia_kL.II

Kania D. religia_kl.III

Klajnowska A. zakres zadań geografia

Kopacz B. kl Iag matematyka

Kopacz B. kl Ibg matematyka

Kopacz B. kl Idp matematyka

Kopacz B. kl II d matematyka

Kopacz B. kl II e matematyka

Kopacz B. kl III a matematyka

Kopacz B. kl III c matematyka

Kozłowska-Ulfik A. 1c/p

Kozłowska-Ulfik A. 1c/g

Kozłowska-Ulfik A. 3a

Łabuś I. 1bp, 1dp, 1cg, 1dg

Łuszczyk M. 1ag1dg

Łuszczyk M. 1ap

Łuszczyk M. 2e

Łuszczyk M. 2f

Mińczuk M. Zakres zadań dla uczniów klasy 1 bg, 1dp, 2d oraz 3f

Otrębska M.

Pelc A.

Pluskota M. Język polski 1 dg

Pluskota M. Język polski 2d

Pluskota M. Język polski 3d

Pluskota M. Język polski 3e

Pluta A.

Pogłodzińska K. IBp gr. 1

Pogłodzińska K. IBp gr. 2

Pogłodzińska K. IIA gr.2

Pogłodzińska K. IIF gr.1

Pogłodzińska K. IIID gr.2

Randak J. geografia

Sokołowska – Sikora K. Zakres materiału z hist. i wos na 16 – 25. 03. 2020 r.

Strzelczyk W.

Szewczyk A. Klasa 2a gr 1 j.angielski

Szewczyk A. Klasa 2c gr 1 i 2 j.angielski

Szewczyk A. Klasa 2d gr 1 j.angielski

Szmerdt A. klasa 1 BP – język niemiecki

Szmerdt A. klasa 1 CG – język niemiecki

Szmerdt A. klasa 1 ponadgimnazjalna – EDB

Szmerdt A. klasa 1 ponadpodstawowa – EDB

Szmerdt A. klasa 3 D – język niemiecki

Szmerdt A. klasa 3 E – język niemiecki

Szmerdt A. klasa 3 F – język niemiecki

Wilk – Cupriak E. Język polski 1ag

Wilk – Cupriak E. Język polski 1bg

Wilk – Cupriak E. Język polski 1bp

Wilk – Cupriak E. Język polski 2c

Wilk – Cupriak E. Język polski 3a

Witek J. Biologia 3f

Witek J. Biologia 1ap,bp,cp

Witek J. Biologia 1cg

Witek J. Biologia 1dg

Witek J. Biologia 1dp

Witek J. Przyroda 2a

Włodarczyk A. Klasa 1a_g – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1a_p – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1b_g – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1b_p – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1c_g – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1c_g – matematyka

Włodarczyk A. Klasa 1c_p – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1d_g – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 1d_p – fizyka

Włodarczyk A. Klasa 2c – matematyka podst

Włodarczyk A. Klasa 2c – przyroda

Włodarczyk A. Klasa 2f – matematyka podst

Włodarczyk A. Klasa 3c – przyroda

Włodarczyk A. Klasa 3f – fizyka rozsz

Wojtal M.

Wróblewska K.

Ziajska A.

Życiński D.