Zarządzenie w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole

ZARZĄDZENIE nr 3/04/2020

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

dr Jana Randaka

w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole

§ 1
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie z dniem 20 kwietnia 2020 r. wprowadza dziennik elektroniczny, który będzie funkcjonował do końca roku szkolnego 2019/2020.

§ 2
Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do przestrzegania i stosowania procedur ujętych w regulaminie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniem 20 kwietnia 2020 r.

dr Jan Randak

Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie