Zarządzenie w sprawie zmiany planu lekcji

ZARZĄDZENIE nr 4/04/2020

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

dr Jana Randaka

w sprawie zmiany planu lekcji

§ 1
Od dnia 27 kwietnia 2020r. następuje zmiana planu zajęć lekcyjnych.

§ 2
Proszę uczniów i nauczycieli o zapoznanie się z nowym planem lekcji.

§ 3
Wychowawcy klas dokonują zmiany planu w dzienniku elektronicznym.

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie