Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020

ZARZĄDZENIE nr 6/04/2020

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

dr Jana Randaka

w sprawie zmian w organizacji roku szkolnego 2019/2020

§ 1

W związku ze zmianami w harmonogramie matur dniach 4,5,6 maja 2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się zdalnie/na odległość.

§ 2
Dni 8,9,10 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie