Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 5/04/2020
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

dr Jana Randaka

w sprawie zdalnego nauczania w okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r.

§ 1

Proszę na e-mail szkolny przesyłać treści nauczania i formy weryfikacji.

§ 2

W dzienniku elektronicznym proszę przesłać informacje uczniom i rodzicom, odnośnie treści nauczania oraz form weryfikacji zajęć.

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie