K O M U N I K A T nr 24 dotyczący dystrybucji świadectw dojrzałości

K O M U N I K A T nr 24

Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie – dr Jana Randaka

z dnia 03 sierpnia 2020r.

dotyczy dystrybucji świadectw dojrzałości

1. W dniu 11 sierpnia 2020r. o godz. 11.00 nastąpi dystrybucja świadectw dojrzałości dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 przystąpili do egzaminu maturalnego, według następującego harmonogramu:

klasa 3a – wych. mgr B. Kopacz
11 sierpnia 2020r. o godz. 11.00 – 12.00 – sala nr 4
klasa 3b – wych. mgr M. Borowiecka
11 sierpnia 2020r. o godz. 12.00 – 13.00 – sala nr 3
klasa 3c – wych. mgr K. Sokołowska – Sikora
11 sierpnia 2020r. o godz. 13.00 – 14.00 – sala nr 2
klasa 3d – wych. mgr A. Pelc
11 sierpnia 2020r. o godz. 14.00 – 15.00 – sala nr 5
klasa 3e – wych. mgr R. Kępski
12 sierpnia 2020r. o godz. 9.00 – 10.00 – sala nr 4
klasa 3f – wych. mgr M. Mińczuk
12 sierpnia 2020r. o godz. 10.00 – 11.00 – sala nr 3
absolwenci z lat ubiegłych odbierają świadectwa maturalne w dniu 11 sierpnia 2020r. w godz. 12.00 – 14.00 – sala nr 1

Drodzy Absolwenci
W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 19 – proszę o zachowanie zalecanych standardów bezpieczeństwa (maseczki ochronne, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, własne długopisy) i zabranie ze sobą dowodów osobistych.

Dyrektor Szkoły
dr Jan Randak