STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021

STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2020/2021
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł netto.
Druki do stypendium szkolnego dostępne są na stronie internetowej szkoły.
Wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymienione w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielania pomocy w postaci stypendium szkolnego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 roku.
Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy włożyć do koperty A4, kopertę zakleić i dopisać STYPENDIUM SZKOLNE. Koperty należy zostawić na portierni szkoły.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20
w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30-15:30
wtorek w godzinach 7:30-16:00
piątek w godzinach 7:30- 15:00.

2020 2021 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

nowy Wniosek_Stypandium_szkolne_4_str_2020 2021

Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt

Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód

Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego

Oświadczenie STRONY o ubez. zdrowotnym na zasadach OGÓLNYCH

Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego

Zaświadczenie o dochodach_CIS

Zaświadczenie o dochodach_zatrudnienie

Wykaz WYDATKI KWALIFIKOWANE Stypendium szkolne 2020 2021