ZARZĄDZENIE nr 11/10/2020 z dnia 16 października 2020r. w sprawie zdalnego nauczania

ZARZĄDZENIE nr 11/10/2020
dr Jana Randaka
Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Biegańskiego
w Częstochowie

z dnia 16 października 2020r.

w sprawie zdalnego nauczania

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16.10.2020r., poz. 1830 oraz ze względu na aktualną sytuację epidemiczną od dnia 19 października 2020r. do odwołania zarządzam prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych w formie nauczania zdalnego / na odległość.

W związku z tym :

1. nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej zgodnie z tygodniowym planem lekcji dla poszczególnych oddziałów, równomiernego obciążenia zajęciami w danym dniu oraz dostosowaniem sposobu i metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia
2. zajęcia lekcyjne odbywać się będą przy użyciu programu Microsoft Teams, który jest zintegrowany z dziennikiem elektronicznym
3. zajęcia lekcyjne odbywać się będą w wymiarze 30 min zgodnie z harmonogramem zajęć skróconych
4. każdy uczeń w dzienniku elektronicznym odczytuje swój login i loguje się za pomocą hasła pierwszego logowania – Student.123
5. konsultacje nauczycieli odbywają się zgodnie z harmonogramem, umieszczonym na stronie domowej szkoły
6. nauczyciele, którzy nie mają w warunkach domowych dostępu do sieci internetowej lub nie posiadają odpowiedniego sprzętu mogą korzystać z tych narzędzi na terenie szkoły (jeśli spełniają warunki zdrowotne)
7. nauczanie indywidualne odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem
8. praca uczniów w zdalnym nauczaniu powinna być na bieżąco monitorowana oraz weryfikowana
9. nauczyciele na bieżąco dokumentują realizację jednostek lekcyjnych w dzienniku elektronicznym i w dzienniku tradycyjnym
10. uczniowie powinni mieć możliwość poprawy ocen
11. nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość
12. biblioteka szkolna będzie czynna w godz. 800 – 1400, zgodnie z regulaminem obowiązującym w okresie pandemii
13. pytania dotyczące zdalnego nauczania, jego realizacji, należy kierować telefonicznie na nr telefonu 34 361 11 81, e-mail szkoły – lo3@edukacja.czestochowa.pl

dr Jan Randak
Dyrektor III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie